RE:START - Profesně rozvojová skupina pro rodiče po rodičovské dovolené

Jste rodičem na RD nebo těsně po jejím ukončení? Centrum vzdělávání všem pro vás pořádá od 23. září 2015 profesně-rozvojovou aktivitu. Přidejte se a pomůžeme vám nalézt vnitřní zdroje, uvědomit si své vlastní představy kam po rodičovské dál, odhalit své silné stránky a připravit se na návrat do pracovního procesu.

Pro koho: Rodiče, kterým do půl roku skončí nebo maximálně před rokem skončila rodičovská dovolená a chystají se na návrat do práce nebo práci hledají

Kdy: od 23. září 2015 celkem 10 setkání

Kde: Skupina max. 10 lidí, která se bude scházet s kariérovými poradkyněmi 1 x za 14 dní na 2 hodiny v prostorách Krajského úřadu - Administrativní a školící centrum na Cejlu 73.

Jak: Pomocí různých zážitkových technik, rozhovoru, sdílení a podpory během práce ve skupině si budete vytvářet osobní portfolio kompetencí, úspěchů, silných stránek apod.  Cílem setkávání rodičů ve skupině s kariérovými poradkyněmi je nalézt vnitřní zdroje, uvědomit si své vlastní představy kam po rodičovské dál, odhalit své silné stránky a připravit se na návrat do pracovního procesu. Dotkneme se témat, jako je např. slaďování rodinného a pracovního života, proces výběrového řízení od životopisu přes pracovní pohovor, mapování kompetencí, sebeprezentace a sebedůvěra.

Proč: Období návratu do práce je jedna z nejvíce náročných situací, proto nabízíme podporu k jejímu zdárnému zvládnutí. Jedná se o možnost pracovat na svém osobním a profesním rozvoji. Věříme, že vznikne bezpečný prostor pro tvůrčí práci, pro zastavení se a ujasnění vlastních priorit.

S kým: Skupinu vedou kariérové poradkyně CVV Mgr. Martina Ježková a Bc. Martina Milotová

Registrace: Máte-li zájem o zařazení do profesně-rozvojové skupiny, zašlete na milotova@vzdelavanivsem.cz krátký motivační dopis s vaším očekáváním nebo vyplňte formulář v databázi kurzů CVV.