CVV představuje: Společnost Podané ruce o.p.s.

Společnost Podané ruce o.p.s. působí v oblasti sociálních služeb, závislosti, práce s dětmi a prevence sociálně patologických jevů. Od roku 1999 v rámci ní funguje i vzdělávací centrum I.E.S., které se zabývá vzděláváním dospělých a odborníků v pomáhajících profesích. Jeho patnáctiletou historii i aktuální nabídku přiblížil ředitel Martin Boxan.

 

 

 

Jsou vaše kurzy spíše z oblasti profesní kvalifikace nebo zájmového vzdělávání?

Zabýváme se především dalším vzděláváním odborníků v pomáhajících profesích. Naše cílová skupina jsou sociální pracovníci, psychologové, pedagogové a další osoby zabývající se o podobnou problematikou. Tu rozšiřujeme například i o expresivní terapie a podobné kurzy, takže se nedá říct, že se zaměřujeme čistě profesně. Z naší nabídky si tak mohou vybrat i lidé čistě pro svůj seberozvoj.

Plánujete do budoucna rozšiřovat svou nabídku?

Každým rokem hledáme nová témata, nové lektory a neustále naši nabídku rozšiřujeme. A to nejen tematicky, ale právě i s ohledem na potenciální zájemce. Všichni se do budoucna mohou z naší strany těšit na ještě širší nabídku.

Jak byste charakterizovali typického návštěvníka vašich kurzů?

Typický návštěvník našich  kurzů je pracovník v pomáhající profesi nebo ten, kdo se na tento výkon připravuje. Často se přihlásí na kurz z vlastního zájmu nebo v rámci svého profesního vzdělávání, které má hrazené zaměstnavatelem. Nezanedbatelnou skupinou jsou poslední dobou i studenti, kterým nabízíme slevy.

Proč by se zájemci měli vzdělávat zrovna u vás?

Naše přednosti jsou především v kvalitní a široké lektorské základně. Nemáme jen několik málo lektorů na všechna témata, ale pokaždé hledáme odborníka v dané oblasti. Druhou výhodou je plně vybavená učebna, kde máme kvalitní materiální i technické zázemí, včetně projektorů, kamery a vlastně všeho, co je potřeba k organizaci kvalitního kurzu. Další devizou je to, že kurzy mají interaktivní formu výuky, pracuje se převážně třeba v kroužku nebo hodně s praktickými nácviky a s kazuistikami. Takže si kurzisté odnášejí nejen vědomosti, ale hlavně dovednosti, které se snažíme prohlubovat.

V jak velkých skupinách u vás probíhá výuka?

Naše kurzy mají maximální kapacitu šestnácti osob, minimálně kurz otvíráme přibližně pro šest zájemců. V tomto počtu si může kurz každý pořádně prožít. Přispívá k tomu navíc i příjemné prostředí našeho vzdělávacího centra na Křenové v Brně nebo v prostorách Společnosti Podané ruce v Brně na Hapalové. To v případě, že se jedná o kurzy, které potřebují více prostoru, jako je taneční terapie nebo zážitková pedagogika.

Má vaše vzdělávací centrum ještě nějaká specifika?

Naše činnost spočívá i v tom, že děláme kurzy na klíč přímo v organizacích, které nás osloví s tímto požadavkem. Vyšleme lektora přímo k nim. Dá se proto říct, že působíme vlastně po celé republice. Tento způsob vzdělávání tvoří zhruba třetinu naší činnosti vedle hlavní porce otevřených kurzů, kam se jednotliví zájemci přihlásí přes naše webové stránky.

Jak jsou s vašimi službami účastníci kurzů spokojeni?

Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, protože na základě ní pracujeme s tématy, s celkovým obsahem kurzu, s jeho formou a taky s lektorskou základnou. Spokojenost účastníků našich kurzů i lektorů zjišťujeme už v průběhu výuky nebo při kontaktu po jejím skončení, využíváme i evaluačních dotazníků na konci každého kurzu. Naše vzdělávání hodnotí účastníci velmi pozitivně a dokladem toho je, že se k nám často vrací. Když člověk navštíví jeden kurz, je pravděpodobné, že ho u nás opět přivítáme ještě v témže roce.

Podle čeho by si vlastně měli lidé vybírat kurz?

Kromě obsahového zaměření a jeho porovnání s vlastním očekáváním je základem zjištění informací o poskytovateli daného kurzu, včetně toho, jak dlouho funguje na trhu a také referencí a zpětné vazby od lidí, kteří už nějaký kurz absolvovali. Důležité je také informovat se o lektorovi, zda je odborník v dané oblasti podle CV, praxe nebo referencí. A pak také může pomoct akreditace kurzů. Většina našich kurzů je akreditována u MPSV, velká část u MŠMT a v poslední době jsme začali podávat i akreditace na MV pro vzdělávání úředníků. Pokud má instituce nebo kurz nějakou akreditaci, má to určitě svoji váhu.

Proč je další vzdělávání v dnešní době tak důležité?

Vzdělávání v dospělosti je důležité především pro uplatnění v praxi. Doba je, řekněme, velmi aktuální, takže nové vědomosti a dovednosti je prostě potřeba průběžně doplňovat. Jde ale také o osobní rozvoj, investovat čas i peníze sám do sebe se člověku vždy vyplatí.

Má vzdělávání dospělých svá specifika?

V rámci profesního vzdělávání je často patrná rozdílná motivace a zájem účastníků. Pokud si člověk kurz sám vybere popř. zaplatí, má daleko větší očekávání a zároveň do něj investuje víc energie. V některých případech na příklad u kurzů na klíč, kdy je účast zaměstnanců povinná, se setkáváme s tím, že kurzisty téma tolik nezaujme nebo to nepovažují za důležité. Snažíme se je v tom případě více motivovat.

Pomáhá vám ve vaší činnosti i Centrum vzdělávání všem?

Využíváme aktivně databázi kurzů www.vzdelavanivsem.cz. Kromě vlastních webových stránek je užitečné nabízet kurzy i na dalším místě, kde si zájemce může vybrat z různých zaměření i různých organizací. Získáváme tak nové zájemce zejména z řad širší veřejnosti, které zaujme nejen úzce profesně zaměřené vzdělávání, ale spíše to zájmové.