Zápisník kariérových poradců – jednorázová konzultace

Když paní Dita vyhledala služby CVV, byla ve svých 56 letech už půl roku bez zaměstnání a v evidenci Úřadu práce. Přestože nevěděla, co přesně od kariérového poradenství očekávat, díky aktivní snaze řešit svou situaci se nezdráhala vyzkoušet i pro ni neznámé možnosti. Při našem setkání jsem paní Ditu nejprve vyzvala, aby mě seznámila s její momentální situací.

Dozvěděla jsem se, že přišla zhruba po deseti letech o práci v oblasti zadávání dat a ráda by něco obdobného opět dělala. Viděla však rezervy ve své počítačové gramotnosti.  A po pár zkušenostech u výběrových řízení navíc zjistila, že nalézt vhodnou práci nebude tak jednoduché, jak se původně domnívala. Připustila tak možnost nějakého dočasného, překlenovacího zaměstnání. Přitom měla zájem o práci v blízkosti svého bydliště a naopak se chtěla vyhnout zaměstnání v dynamických firmách a openspace prostředí.

Paní Dita zvolila postup obcházení firem v její čtvrti a nárazové hledání na internetu za asistence syna. Kromě toho měla předběžně domluvenou dotaci na pracovní místo s kontaktní pracovnicí Úřadu práce. Společně jsme došly k závěru, že by pro ni byl vhodný nejlépe bezplatný počítačový kurz, případně rekvalifikace směřující k dočasnému zaměstnání jako ošetřovatelka v nedalekém ústavu.

TIP: Potřebujete-li se i vy poradit ohledně pracovního uplatnění, využijte jednorázovou konzultaci nebo dlouhodobé kariérové poradenství Centra vzdělávání všem v Brně, Hodoníně, Znojmě nebo Boskovicích.

Doporučila jsem paní Ditě možnosti bezplatné výuky práce na PC v tzv. Senior pointech, které mají v Brně deset poboček, a také projekty jako Alternativa 50+ a další, které svými aktivitami podporují klienty nad 50 let v začlenění do pracovního života. Diskutovaly jsme také téma diskriminačních údajů v životopise a otázek u pohovoru. Probraly jsme různé zdroje hledání práce, které paní Dita zatím nevyzkoušela, což ji motivovalo k další aktivitě. Nabídla jsem jí také možnost dlouhodobé spolupráce, tedy až patnácti bezplatných konzultací zahrnujících mimo jiné úpravy životopisu a motivačního dopisu. Víc než tato možnost ji vzhledem k aktuální situaci zaujala nabídka účasti na cvičném výběrovém řízení a cvičném Assessment centru, které CVV pro širokou veřejnost opakovaně organizuje. Na závěr hodinové konzultace tak na paní Ditě byla patrná spokojenost s tím, kolik nových věcí se dozvěděla a jak ji setkání dodalo optimismu.

Kariérová poradkyně CVV Martina Milotová