První setkání rodičů ve skupině Re:START

V prostorách administrativního a školicího centra JMK na Cejlu 73 se sešla poprvé skupina rodičů, kterým končí nebo nedávno skončila rodičovská dovolená a zvažují, jakým profesním směrem se dál vydat. Společná setkání s kariérovými poradkyněmi se budou konat jednou za dva týdny a právě příští termín 7. října je poslední možností, kdy se mohou zájemci ke skupině ještě přidat.

Profesně-rozvojová skupina Re:START je určená pro maximálně 10 lidí, kterým do půl roku skončí nebo maximálně před rokem skončila rodičovská dovolená a chystají se na návrat do práce nebo práci hledají. S pomocí kariérových poradkyň a ostatních ve skupině si uvědomíte vlastní představy, odhalíte své silné stránky a naleznete vnitřní zdroje pro návrat do pracovního procesu. Pomocí různých zážitkových technik, rozhovoru, sdílení a podpory během práce ve skupině si budete vytvářet osobní portfolio kompetencí, úspěchů, silných stránek apod.

Už na prvním dvouhodinovém setkání účastnice otevřely s kariérovými poradkyněmi kromě organizačních záležitostí také jejich osobní témata a očekávání, která mají od zapojení do skupiny. Ta by měla sloužit především jako podpůrný a rozvojový kruh lidí v podobné životní situaci.

Máte-li také zájem zapojit se, kontaktujte co nejdříve kariérovou poradkyni Martinu Milotovou na milotova@vzdelavanivsem.cz.