CVV představuje: Filiánek

Mateřská škola a volnočasové zařízení s nabídkou vzdělávacích aktivit - to vše představuje organizace Filiánek, která působí v centru Brna. V oblasti vzdělávání se zaměřuje i na dospělé, kterým nabízí profesní akreditované zkoušky pro chůvy a rekvalifikace pro vedoucí dětských kolektivů, jak představuje v rozhovoru Jana Benešová.

 

 

 

Pro koho jsou kurzy dalšího vzdělávání ve Filiánku primárně určeny?

Naše kurzy jsou pro širokou veřejnost. Samozřejmě vzdělávání chův je kurz primárně pro ženy, zatím se nám do něj přihlásil pouze jeden muž. Kurz pro vedoucí dětských kolektivů zase využijí lidé, kteří pracují s dětmi. A to celoročně nebo i nárazově při různých akcích, soutěžích, výstavách apod.

Využívají vaši vzdělávací nabídku tedy jen lidé z daného oboru?

Kurz pro chůvy je zakončen profesní zkouškou, tudíž kurzistky většinou v oboru již pracují a potřebují si doplnit potřebné vzdělání. U vedoucích dětských kolektivů je požadováno jen středoškolské vzdělání, rozhodující je však zájem o tento typ práce.

Jak tedy vypadá typický zájemce o vaše kurzy?

Profesi chůvy vyhledávají často studentky nebo naopak ženy po čtyřicítce. Ty buď ztratily zaměstnání nebo ve své životní etapě hledají nové uplatnění a naplňuje je určitý způsob návratu k období mateřství a péči o druhé.

Proč by se měli zájemci o tento obor vzdělávání obracet právě na vás?

Od roku 2009 provozuje Filiánek soukromou školku, takže máme praktické zkušenosti s péčí o děti, které uplatňujeme právě v kurzu pro chůvy. V rámci vzdělávání můžeme budoucí absolventce nabídnout praxi přímo u nás, ale i ve smluvně domluvených státních školkách. Právě naše zkušenosti v oboru jsou nenahraditelné. Navíc nabízíme zajímavé studijní materiály. U kurzu pro vedoucí dětských kolektivů zase využíváme dlouholetých zkušeností celého týmu s terénní prací. Začínali jsme v době, kdy ještě nebyla žádná pedagogika volného času, přesto za námi stojí práce se stovkami klientů.

A jaké je prostředí, ve kterém kurzy probíhají?

Máme zázemí přímo ve školce, proto i ukázka praktických dovedností před akreditační komisí probíhá v reálných prostorách, kde jsou k dispozici hračky, výtvarné a jiné potřeby. Máme také možnost nabídnout všem účastníkům kurzů konkrétní praxi v rámci volnočasového kroužku nebo týdenního pobytu. Často se nám stává, že se absolventi kurzů stávají našimi spolupracovníky.

Jak konkrétně probíhá kurz pro chůvy?

Neučíme zkušené matky, jak oblékat dítě nebo nasazovat čepici, důraz klademe spíše na první pomoc a na méně známá, ale důležitá témata. Osvědčilo se nám, že kurz tak trvá jen 16 hodin. Připravujeme kurzistky přímo na profesní zkoušku. Během víkendu procházíme veškeré kompetence a kritéria nezbytná ke zkoušce.

Podle čeho by měl člověk, který se chce vzdělávat, vlastně vybírat kvalitní kurz?

Vybírat kurz bych doporučovala vždy podle jeho lektorského zajištění. Důležité je pokusit se zjistit co nejvíce informací o lidech, kteří kurzy vedou. Právě ve Filiánku učíme, co sami umíme a prakticky děláme, a to je vždycky plus. S každým klientem pracujeme osobně ještě předtím, než nastoupí do kurzu. Chůvám nabízíme pohovor a provedeme je vším, co je čeká, připravíme pro ně materiály a literaturu. Jelikož jim doporučujeme absolvovat u nás i praxi, známe je osobně.

Proč je dle Vašeho názoru vůbec důležité se i v dospělosti vzdělávat?

Říká se, že má člověk alespoň osmkrát za život změnit zaměstnání. Je to určitá obrana proti vyhoření. A tady hraje další vzdělávání důležitou roli, aby mohl člověk změnu realizovat nebo se posunout dál. Platí to i v případě ztráty zaměstnání nebo doplnění kvalifikace u starších věkových skupin.

Je vzdělávání dospělých něčím specifické?

Dospělý člověk se vzdělává většinou dobrovolně a tudíž s velkou chutí. Navíc si kurz zaplatí, a proto k němu přistupuje mnohdy zodpovědněji. Takoví lidé jsou k neutahání, ani osm hodin výuky jim nestačí. Chtějí mít zkrátka objem vědomostí a zkušeností co největší.

Jakého hodnocení se Vám dostává od absolventů kurzů?

Ze zpětné vazby víme, že naši kurzisté oceňují příjemnou atmosféru a celkově pozitivně hodnotí i lektory. Zjišťujeme ohlasy i po absolvování profesní zkoušky a ještě jsme se nesetkali s negativním hodnocením.

Aby se o Filiánku dozvěděli i noví zájemci, využíváte i databázi kurzů Centra vzdělávání všem. Jak tuto službu hodnotíte?

Zcela upřímně musím říct, že jsem z databáze kurzů CVV nadšená. V systému se nám jednoduše pracuje a naše kurzy jsou pro veřejnost snadno vyhledatelné. Právě přes databázi k nám přichází většina klientů.