Zápisník kariérových poradců - změna zaměstnání

Kristýna se objednala ke konzultaci do Centra vzdělávání všem na začátku roku 2015. Jako vystudovaná fyzioterapeutka tuto profesi také vykonávala, ale více ji lákal management ve zdravotnictví. Rozhodla se v tomto oboru najít pracovní uplatnění, ale i přes zasílání životopisu na četné inzeráty a absolvování různých výběrových řízení se jí to nedařilo. Dosavadní práce ji neuspokojovala a neviděla konkrétní cestu k vytoužené pozici.  

Na první konzultaci jsme se s Kristýnou domluvily, že se zaměříme na její kompetence, podrobně prozkoumáme, co všechno umí, které ze svých schopností a dovedností již využívá ve své práci a které by uměla v budoucnu uplatnit i na pozici manažerky. Zároveň jsme se dohodly na mapování možností jejího dalšího rozvoje. Dalším krokem byla příprava na výběrové řízení a konzultace životopisu. Kristýna také chtěla budovat svou vizi, týkající se různých oblastí práce ve vystudovaném oboru.

TIP: Absolvujte cvičné výběrové řízení a získejte cennou zpětnou vazbu. Kontaktujte kariérové poradce CVV

Během následující konzultace jsme procházely postup ucházení se o konkrétní pozici – od napsání životopisu a formulace motivačního dopisu až po absolvování cvičného výběrového řízení, které jí umožnilo nanečisto si vyzkoušet pracovní pohovor a dostat na své vystoupení cennou zpětnou vazbu. Právě tato aktivita dobře ukázala, jak nejistě ví, kam vlastně míří, na jaké své dosavadní kompetence se může spolehnout a těžko si představuje samu sebe pod jednotlivými názvy schopností a dovedností. Právě zpětná vazba ze cvičného výběrového řízení přivedla Kristýnu na další osobní konzultaci a stala se novým impulzem do další práce na sobě. Základem byla potřeba uvědomit a formulovat svou motivaci ke změně práce a přesněji definovat své silné stránky a potřebné kompetence. Právě to může napomoci k přesvědčivější komunikaci při výběrovém řízení.

Kristýna tak velmi motivovaně a s velkou aktivitou a odvahou vstupovala do pro ni citlivých témat. Uvědomovala si, že když má mluvit o sobě a ještě k tomu popsat své silné stránky, cítí se najednou nesvá, jako by odhalená a ztrácí sebepodporu. Přesto k tomuto úkolu přistupovala opakovaně pozitivně a postupně na ní bylo patrné uvolňování. To přineslo i vedlejší efekt větší spokojenosti v jejím dosavadním zaměstnání.

I nadále jsme pracovaly na Kristýnině pracovním portfoliu, pojmenovávání kompetencí i systematické přípravě na výběrová řízení. V jednom takovém posléze uspěla a byla přijata na pozici specialisty obchodu a pracovně-lékařské péče. Zdárně tak vykročila k vytoužené změně oboru.

Kariérová poradkyně CVV Martina Ježková

Reflexe klientky:

Po studiu fyzioterapie jsem několik let pracovala v oboru. Cítila jsem ale potřebu změny, která vůbec nebyla tak jednoduchá, jak jsem si se dvěma vysokoškolskými diplomy představovala. Po více než roce zoufání jsem se objednala na konzultaci do CVV. S kariérovou poradkyní jsme nejprve upravovaly životopis a motivační dopis, o kterých jsem si původně myslela, že už nemůže být lepší. Později pro mě bylo velkou výzvou cvičené výběrové řízení pod taktovkou čtyř personalistů z praxe. Do té chvíle pro mě bylo prvořadé změnit profesi, kam přesně se chci vydat, jsem ale nevěděla. Tato zkušenost mi tak otevřela oči.  

Hlavním cílem našich dalších setkání pak bylo vymezení silných stránek a kompetencí, která se mi do té doby jevila jen jako prázdná slova. Uvědomění si svých silných stránek, možná i jejich podpoření, mi dalo novou sílu pokračovat dál v hledání svého vysněného zaměstnání. Tento cíl se už jevil reálněji. Poté přišlo rozhodující tříkolové výběrové řízení na pozici specialisty obchodu pro jednu zdravotnickou firmu, které konečně vyšlo. Nevzdala jsem se svého oboru, ale svým způsobem se splnilo, aby se má práce stala zároveň i koníčkem. Centru vzdělávání všem a hlavně kariérové poradkyni Martině Ježkové jsem tak velmi vděčná, že mi pomohla dovolit si udělat velký životní krok.