CVV představuje: Akademické centrum studentských aktivit

Nezisková organizace Akademické centrum studentských aktivit, původně pro aktivní studenty, rozšířila postupně svou působnost i na širší veřejnost, kterou v současnosti školí v oblasti projektového a procesního řízení, soft skills a také informační bezpečnosti. Tyto vzdělávací aktivity, ale také další zaměření Akademického centra studentských aktivit představila zástupkyně ředitele, lektorka a koučka Zuzana Ježková.

 

Jak se vyvíjelo zaměření vaší organizace v oblasti vzdělávání?

Na úplném začátku jsme se zabývali vysokoškolskou legislativou, tedy stručně tím, co studenti potřebují pro hájení svých práv. Školili jsme také komunikaci, argumentaci, nebo projektové řízení. Zaměřili jsme se na příklad na to, co je nutné k uspořádání Majálesu nebo jiných studentských akcí. Jak jsme poznávali tuto oblast, postupně jsme rozšiřovali naši cílovou skupinu na lidi z praxe, ať už z neziskovek, z veřejné správy nebo komerčního sektoru. Nyní tak vzděláváme v poměrně široké oblasti, v níž jsou nejsilnějšími tématy projektové a procesní řízení, soft skills a poměrně opomíjená oblast informační bezpečnosti. Kromě školení se věnujeme konzultační činnosti, certifikaci nebo vlastnímu projektovému řízení.  

Co konkrétně obnáší vzdělávání v oblasti práv studentů?

V této oblasti primárně pomáháme studentským organizacím hájícím práva studentů, jako jsou akademické senáty nebo třeba konkrétně na Masarykově univerzitě spolek Studentští poradci či Munie. Právě jejich zástupce vzděláváme tak, aby byli schopni dané cílové skupině aktivně pomáhat. 

Jak dlouho v této oblasti již působíte?

Akademické centrum studentských aktivit vzniklo na přelomu let 2001 a 2002. Po dlouhou dobu jsme byli součástí Vysokého učení technického v Brně. Bylo ale částečně matoucí, že fungujeme v rámci jedné vysoké školy, ale věnujeme se všem napříč republikou.  V roce 2009 jsme se proto osamostatnili jako občanské sdružení resp. spolek.

Kromě studentů se zaměřujete i na další vzdělávání široké veřejnosti, kdo je tedy typickým návštěvníkem vašich kurzů?

Mám pocit, že u nás vidím nejčastěji dva typy lidí. Prvním jsou mladí lidé po vysoké škole, kteří si chtějí doplnit znalosti, aby lépe obstáli v praxi. Druhá výrazná skupina jsou pak lidé ve věku mezi 40 a 50 lety, kteří toho mají v praxi již hodně za sebou, ale chtějí se posunout dál nebo vydat jiným směrem. Často potřebují doplnit teorii k tomu, co dělají v praxi. Popř. získat certifikát či jiné osvědčení o jejich znalostech.

Rozlišujete nějak kurzy právě podle očekávání a různé úrovně zájemců?

U kurzů otevřených jakýmkoliv zájemcům toto rozlišovat nejde, protože účastníci jsou velmi různorodí. Náplň některých kurzů je navíc daná vzhledem k certifikaci. Jsou zde přesně definovaná témata a okruhy nehledě na praxi zájemců. Všichni se učí terminologii apod. U kurzů pořádaných na míru pro danou skupinu se ale vždy snažíme přizpůsobovat obsah jejím potřebám.

Proč by se zájemci měli vzdělávat právě u vás?

Jako vystudovaná psycholožka jsem přesvědčená o tom, že se člověk nejvíc naučí, když si vše může sám vyzkoušet a osahat, zároveň diskutovat s lektorem a zapojit kritické myšlení.  Věřím, že právě na našich kurzech se nám daří vybudovat atmosféru, kdy lidé různého povolání, věku, pohlaví, nemají strach se na nic zeptat. Společně ve skupinách vytvářejí něco, čemu věří a co mohou pak v praxi použít. To je hlavní přidaná hodnota našich kurzů.

Jakou máte zpětnou vazbu od účastníků vašich kurzů?

Na konci každého kurzu žádáme naše kurzisty o vyplnění dotazníků. Z nich vyplývá hodnocení 1,4 na stupnici 1 – 4 od nejlepšího k nejhoršímu. Kvalitativně pak nejvíce oceňují otevřený přístup lektorů a také jejich zkušenosti. Pokud se objeví nějaké kritické připomínky, nutí nás neustále upravovat a zlepšovat naše kurzy.

Existují nějaká objektivní kritéria, podle kterých by si lidé měli vybírat kvalitní kurz?

Odpovím naopak, podle čeho si myslím, že by si vybírat neměli. A to podle ceny. Mnohdy totiž neplatí, že čím dražší, tím kvalitnější. Vyplývá to i z toho, že neziskové organizace mají mnohdy jinou strategii než komerční firmy. Také si nemyslím, že je zárukou kvality první kurz ve vyhledávači na internetu. Osobně bych doporučovala zaměřit se spíše na profil lektora, jeho zkušenosti, znalosti z oboru, praxi. Je to přece jen člověk, se kterým v průběhu kurzu strávíte několik hodin. Pro mě je osobně důležitá i komunikace vzdělávací společnosti se zájemci před kurzem. Dobrým indikátorem také může být, pokud se vzdělavatel nebojí ukázat reference nebo náhled vzdělávacích materiálů. A výhodou je také nějaká externí značka kvality

Proč je další vzdělávání v dnešní době vůbec důležité?

Nedávno jsem četla, že žijeme v době, kdy se množství dat každý rok zdvojnásobí, takže je jisté, že si nevystačíme v profesním životě s tím, co jsme se naučili ve škole. Mění se také způsob práce s informacemi. Není těžké informace získat, ale spíše je ověřit a využít. Právě kurzy dalšího vzdělávání dávají člověku informace prověřené a vyzkoušené v praxi. To je důležité i pro všechny, kteří v dnešní době častěji mění zaměstnání. Ochota dál se vzdělávat je kladně hodnocena zaměstnavateli. K tomu je důležité dosáhnou také certifikace nebo jiného uznávaného dokladu o absolvování kurzu a zkoušky.

Jsou nějaká specifika ve vzdělávání dospělých?

U nás v ACSA můžeme porovnat vzdělávání studentů a lidí po škole. U dospělých je obecně obtížnější najít si na další vzdělávání čas. Mnohdy se nedokážou odpoutat od pracovních povinností a řeší je i v průběhu kurzu. Snažíme se jim v těchto případech vycházet vstříc vyvíjením vzdělávacích produktů, které lze částečně absolvovat doma v podobně e-learningu. Dalším specifikem této skupiny je, že chce vždy vědět, jak vše uplatní v praxi. Prostě informace nechtějí jen vstřebávat, ale aplikovat.

Je pro vás užitečná databáze kurzů www.vzdelavanivsem.cz?

My v ASCA věci raději děláme, než abychom je prodávali. Jakákoliv aktivita, která nám usnadní, aby se o nás dozvěděli lidé, kterým můžeme něco přinést, je tak pro nás užitečná. PR a marketing nejsou naší nejsilnější stránkou, takže je dobré, že se tomu někdo věnuje a navíc, že je to služba zdarma. Jak jsem už zmiňovala, že je v současnosti všude příliš informací, tak lidé si nalézají právě jedno místo, přes které si kurzy vybírají. A to může být právě databáze Centra vzdělávání všem, ze které se mohou zájemci jednoduše zkontaktovat právě s námi