Zkuste to jinak, poradí CVV maturantům na veletrhu Gaudeamus

Nabídku zkrácených studií dvaceti středních odborných škol z Jihomoravského kraje představí Centrum vzdělávání všem ve dnech 3. až 6. listopadu na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně. Jeho návštěvníky tak informuje o tom, že zvýšení kvalifikace po maturitě nemusí nutně znamenat přihlášku na vysokou školu. Odborné školy totiž nabízejí možnost vyučit se za pouhý rok nebo absolvovat zkrácené maturitní studium v zajímavých oborech. Za kratší dobu a v těsnějším spojení s praxí tak mohou maturanti vykročit směrem k profesnímu uplatnění v žádaných profesích.

Vnímáme obtížnou situaci absolventů na trhu práce v regionu a chceme jí předcházet nabídkou různých možností ke zlepšení jejich uplatnění, zvýšení profesní kvalifikace a budování kariéry,“ poukázala na aktuální počet dvou a půl tisíců absolventů a mladistvých v evidenci Úřadu práce ČR v Jihomoravském kraji vedoucí Centra vzdělávání všem Hana Rozprýmová. Výuka v centrech celoživotního učení je zdarma a probíhá převážně jako denní. Studovat zde mohou všichni s dokončeným středoškolským vzděláním, kromě čerstvých absolventů například i lidé, kteří nemohou najít práci v oboru, který vystudovali, nebo se chtějí vydat jiným směrem. Pestrá nabídka dalšího vzdělávání odborných škol zahrnuje oblasti gastronomie, informačních technologií, obchodu a podnikání, řemesel nebo služeb zákazníkům aj. Jejich přehled je na webu www.vzdelavanivsem.cz/databaze-kurzu/kategorie-zkracena-studia.

Kromě prezentace alternativy k vysokoškolskému studiu připraví Centrum vzdělávání všem v rámci doprovodného programu veletrhu prezentaci pro výchovné poradce. “Chceme představit kariérové poradenství v celoživotní perspektivě a přinést inspiraci pro podporu středoškoláků při volbě studijní a profesní dráhy,” řekla odborná poradkyně CVV Dana Sklenářová. Program, který se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu od 9:15 v sálu B pavilonu G2, je jednou z aktivit, kterou se CVV snaží přispět k rozvoji kariérového poradenství na školách v Jihomoravském kraji.