CVV představuje: ECONOMY RATING

Již od roku 2005 poskytuje společnost ECONOMY RATING poradenství firmám v oblasti ekonomiky, lidských zdrojů a strategického řízení, včetně získávání dotací pro firemní rozvoj. V této oblasti poskytuje i školení, a to nejen pro firmy, ale také pro veřejnost. Celou šíři působnosti představila Zuzana Šimberová, která má na starosti právě firemní vzdělávání a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů a dotačních příležitostí ve vzdělávání zaměstnanců. Od roku 2010 vede vzdělávací projekty financované z evropských fondů a zastřešuje organizaci kurzů.

 

 

Jaké služby poskytuje ECONOMY RATING v oblasti vzdělávání?

Realizujeme kurzy na míru pro firemní zákazníky i ty otevřené pro veřejnost. Jedná se vesměs o další profesní vzdělávání v oblasti ekonomiky a řízení lidských zdrojů, nabízíme ale i školení, jejichž nabídka je možná díky dotacím z evropských fondů. To je třeba případ tématu finanční gramotnosti, které stále i po skončení dotace nabízíme online zdarma široké veřejnosti.

Jak byste charakterizovala typického návštěvníka vašich kurzů?

Většinou se jedná o zaměstnance firem, a to od personalistů, ekonomů, asistentek až po jednatele, ředitele a jiné vedoucí pracovníky. Další skupinou jsou začínající podnikatelé, OSVČ nebo jednatelé malých firem. A pak co se týká například právě kurzů finanční gramotnosti, tak je to opravdu široká veřejnost potýkající se s finančními problémy nebo snažící se jim předejít.

Proč byste lidem doporučili vzdělávat se právě u vás?

Jelikož vycházíme z naší poradenské praxe, děláme kurzy opravdu prakticky. Během poměrně krátké doby kurzu se snažíme lidem předat co nejvíce praktických znalostí a dát jim nástroje k využití přímo v praxi. Zaměřujeme se také na příklady dobré praxe, které mohou inspirovat a navést na správnou cestu. Teoretický základ kurzů je nezbytný, ale nestojíme pouze před účastníky kurzů a nepřednášíme, děláme také aktivní tréninky a workshopy. Vybavení školicí místnosti je standardní, je vždy spíše na lektorovi, jaká cvičení připraví a jaké materiály přinese.

Jak velké skupiny školíte?

Kapacita našich kurzů je až třicet míst, ale většinou děláme kurzy pro 6-8 lidí v případě otevřených kurzů. Osvědčilo se nám maximum 10 lidí. A co se týká školení firem, tak kurzy byly zaplněné 10-18 lidmi, což se odvíjelo i od financování kurzů dotacemi. Firmy si na to zvykly a často nyní čekají, až bude zase nějaký dostupný program, takže jsou určitá mezidobí útlumu návštěvnosti našich kurzů.

Jak vaše kurzy hodnotí jejich účastníci?

Na konci každého vzdělávacího kurzu rozdáváme dotazník, ve kterém mohou účastníci ohodnotit jak lektora, tak organizaci, prostředí apod. Většina hodnocení je kladná, lidé oceňují individuální přístup v malých skupinkách, praktické zapojení, příklady z praxe, možnost si něco vyzkoušet a dozvědět se, jak to třeba dělají jiní. V případě firemních klientů jsme s nimi většinou v kontaktu dlouhodobě. Naše kvalita se pak odrazí v tom, že projeví zájem o další kurz nebo přijdou znovu. U firem je spolupráce navázána i na poradenství a na dotace, tudíž spíše komplexní servis zahrnující i tvorbu kurzů podle specifických požadavků.

Podle čeho by si měli lidé vůbec vybírat kvalitní kurz?

Nejprve lidé vybírají podle tématu, ale v dalším kroku by to určitě měla být odbornost a zkušenosti lektora. Jak umí podle referencí školit lektor a jakou historii a zázemí má vzdělávací společnost. To vidím jako klíčové. Ideální je doporučení konkrétního člověka, který kurz u vzdělavatele již absolvoval.

Proč je dle Vašeho názoru v dnešní době další vzdělávání důležité?

Neustálé učení vnímám jako samotný předpoklad, aby mohl člověk vůbec pracovat, a to ať udržet své pracovní místo nebo jej získat. A obzvlášť práci takovou, která ho i baví, nejen živí. V dnešní době je zkrátka důležité nezakrnět, získávat stále nové poznatky, které pak motivují a inspirují k nějaké nové činnosti, a tudíž k důležitému pocitu seberealizace v životě.

Jaká jsou specifika vzdělávání dospělých?

Rozdělila bych dospělé do dvou skupin. Tu první tvoří lidé aktivní, zapojení nebo zapálení do tématu, kteří vědí, že nové znalosti potřebují a využijí hlavně pro sebe. Ovšem druhý typ, se kterým se setkáváme, jsou lidé, které do kurzu někdo poslal, většinou nadřízený. V tom případě je těžké tyto kurzisty motivovat a do vzdělávání je zapojit. Další specifikum dospělých je jejich zatížení předsudky. Často lidé lpí na své zkušenosti získané dlouhodobou prací pro jednu společnost nebo v jednom oboru a pak obtížněji přijímají nový pohled věc nebo aktuální poznatky v dané oblasti. Lektoři s tímto faktem musí umět pracovat.

Jak se lidé o vašich kurzech dovídají? Pomáhá k tomu i databáze CVV?

Díky databázi kurzů www.vzdelavanivsem.cz máme možnost dalšího zviditelnění naší nabídky. Jedná se o doplněk k našemu webu a sociálním sítím, na kterých propagujeme naši činnost a zveřejňujeme aktuality. A soudě podle přihlášek přes CVV se zde otevírá nová cílová skupina, kterou obvykle nemáme sílu oslovit. To je pro nás zajímavé. Poptávky po kurzech navíc využíváme i tak, že zájemcům zasíláme pozvánky v případě budoucího termínu nebo otevření kurzů. Vzdělávání je přece jen naše doplňující činnost k poradenství a dotacím, takže otvíráme kurzy jednou za měsíc až dva tak, abychom se na ně mohli připravit a výuka byla kvalitní. Nesnažíme se jít cestou kvantity, ale zaměřujeme se na témata, pro která máme aktuálně dobré lektory a jsme schopni nabídnout opravdu kvalitní školení.