Zápisník kariérových poradců - psychodiagnostika

Při práci s lidmi, obracejícími se na CVV v situaci, kdy chtějí profesní změnu nebo hledají lepší pracovní uplatnění, mohou kariéroví poradci využít i některé psychodiagnostické testy. Nejde však o metodu poskytující rychlé a jednoduché odpovědi, jako v případě testů, které můžete často najít v časopisech nebo na internetu. Psychodiagnostika používaná v kariérovém poradenství je založena na systematickém vývoji metod prostřednictvím výzkumu a ověření nástrojů v praxi. Jedná se o nástroj sloužící vždy vzhledem k danému cíli, například k prohloubení uvědomění svého jednání, reflexi toho, kdo jsem a jak na sebe pohlížím.

S diagnostikou máme všichni bezprostřední zkušenost z ordinace praktického lékaře, kde vyšetření směřuje k rozpoznání příznaků nemoci, pojmenování diagnózy a léčení. Pro kariérového poradce a klienta ale poskytuje psychodiagnostika důležitý podnětový materiál, který je teprve základem pro další práci vedenou formou rozhovoru. Interpretace výsledků testu tedy není jednostranným výkladem poradce směrem k „testovanému“ člověku, ale společným hledáním významu a dialogem, na němž se oba podílejí. Při rozebírání testů se jejich výsledky vždy vztahují k realitě všedního dne, k situacím z pracovního života a hledají souvislosti s tím, jak daný člověk tyto situace prožívá, jak reaguje na určité podněty a jaké interakce s druhými vytváří.

 

Jak konkrétně zařazení psychodiagnostiky v poradenském procesu vypadá?

O využití této cesty se poradce s klientem vždy domlouvá. Ne každému tento způsob práce vyhovuje a je proto vhodné, abychom očekávání a potenciální přínosy společně předem prodiskutovali. Poté člověk obvykle vyjadřuje míru souhlasu s tvrzeními, které jsou mu v testu předkládány. Každý test je konstruován podle toho, k jakému účelu slouží - může se např. zaměřovat na celou osobnost testovaného, nebo jen na určitou oblast života a zjišťovat, jak člověk vnímá sám sebe v pracovním kontextu, a nebo se detailně zaměřovat jen na jednu složku osobnosti (např. co představuje hnací sílu a zdroj motivace při plnění pracovních úkolů). Vyhodnocení testu je na poradci, který k tomu využívá ověřených postupů. Následuje podrobné zabývání se testovými výsledky v dialogu, které obvykle vyžaduje několikanásobek času, než samotné vyplňování testu.

Častou úvahou nad psychologickými testy je, zda je lze obelstít nebo jak bychom měli odpovídat na otázky tak, aby nám „to vyšlo dobře”. Takový přístup však nevede k tomu, aby výsledky testu mohl člověk zužitkovat ke svému prospěchu. V poradenství se užitečnost diagnostiky odvíjí od toho, jak moc k sobě chce být klient upřímný a zda chce pohlédnout do zrcadla, které si sám nastaví. Poradce je mu průvodcem a pomáhá mu uvědomit si, jak spolu souvisí to, jaký klient je, s kariérovým směrem, kterým se vydal, nebo o něm uvažuje. Psychodiagnostika pak slouží jako názor zvýrazňující určitou perspektivu a poskytuje podnětnou zpětnou vazbu v cestě za osobním nebo profesním rozvojem.

 

Kariérový poradce Viktor Kulhavý