CVV představuje: Light Point

Angličtina, japonština a ruština - to jsou tři jazyky, se kterými v roce 2002 začínala jazyková škola Light Point vzdělávat dospělé. Její ředitelka Veronika Ivakina je sama ovládá, ale postupně rozšířila působnost společnosti i na další méně známé jazyky a také jazykové vzdělávání dětí. V něm nabízí v Česku výhradní zastoupení metodiky Hocus a Lotus. A jak sama říká, ta učí příběhem.

 

 

 

 

Jak se vyvíjelo zaměření vaší jazykové školy?

Ve vzdělávání dospělých jsme nabízeli nejprve jazykové kurzy angličtiny, japonštiny a ruštiny. Postupně jsme přidali také méně obvyklé jazyky jako je čínština, turečtina nebo hebrejština. Pak jsem viděla nedostatky ve vzdělávání dětí, proto jsem se před pěti lety začala zajímat o jazykové kurzy pro ně. Objevila jsem úžasnou metodiku Hocus a Lotus, kterou vyvinuli v Itálii. Jela jsem se tam sama zaškolit a tuto metodiku jsem začala jako franšízu nabízet v Česku jako výhradní zástupce. Vzhledem k tomu tu máme právo školit i lektory této metodiky.

Čím je tato metodika specifická?

Metodika je jedinečná tím, že je zpracovaná pro pět jazyků a opírá se o narativní formy výuky. Děti se tak učí jazyk přirozeným způsobem, podobně jako mateřský. Zpívají, čtou, dívají se na pohádky, hrají divadla. Pracujeme s dětmi už od nízkého věku - roku a půl. Naší cílovou skupinou jsou ale i dospělí a lektoři jazyků. Metodiku jsme akreditovali na MŠMT, takže máme možnost vzdělávat ty, kteří by si chtěli rozšířit svoji aprobaci o vzdělávání dětí až do desíti let - např. učitelé v mateřských školách a prvního stupně základních škol. Nabízíme také franšízu a spolupráci v rámci vedení jazykové školy. V rámci školení lektor obdrží jak jazykové vzdělání, tak vzdělání v oblasti podnikání.

Jsou i další vaše kurzy akreditované?

Kromě akreditace pro lektory dětských kurzů máme akreditaci i na pedagogické vzdělávání dalších jazyků, jako je japonština, ruština, španělština, angličtina, němčina nebo francouzština. Ta je pro lektory, kteří učí dospělé. Mohou to být učitelé, kteří potřebují rozšířit své znalosti a doplnit i výukové materiály.

Co ještě v jazykovém vzdělávání nabízíte?

Zastávám názor, že studium jazyka není jen o tom, abychom se domluvili, ale je potřeba abychom v daném jazyce i mysleli. Je nutné se seznámit třeba s kulturou země. Nabízíme proto i zážitkové kurzy, které představí lidem tradice a zvyky. Pracují u nás zahraniční lektoři, kteří je dokáží autenticky zprostředkovat. Jedná se např. o kurzy výroby sushi nebo japonské kaligrafie. Máme i kurz kimono nebo kanzashi - dekorativních doplňků do vlasů. O japonskou kulturu je trvale vysoký zájem.

Konkurence jazykových škol je velká, proč by se lidé měli vzdělávat právě u vás?

Kromě akreditace kurzů, lektorů vzdělaných přímo k výuce cizích jazyků a také zážitkových kurzů, které jsou zajímavé a pořád ještě skoro ojedinělé, může být pro zájemce důležitá i dostupnost. Máme pobočky na více místech. V Brně-Černovicích je sídlo, kde díky prostorám nabízíme zážitkové kurzy. V centru na Kolišti máme učebny, které více vyhovují mladým studentům. A v Líšni nebo i při mateřských školách v Bystrci a v Babicích zase lokalitu vítají rodiče s dětmi. Naše škola má pobočky i v Praze a další franšízy v Břeclavi a Hustopečích. Do budoucna připravujeme také místo v Uherském Hradišti a Hradci Králové.

Jakou máte od absolventů vašich kurzů zpětnou vazbu?

Ze strany rodičů je patrná spokojenost, že pořádáme různé i bezplatné akce, že věnujeme dětem čas i mimo výuku. Jako příklad uvedu karneval v planetáriu s výukovým programem pro děti. Účastníme se také různých jarmarků, kde zajišťujeme jazykový koutek pro děti. Pořádáme besídky, kreativní dílny apod. Kvalitu našich služeb posuzujeme také podle toho, že se k nám lidé vrací i na jiné kurzy, že ve vzdělávání pokračují.

Jak vypadá váš typický zákazník?

Kromě dětí, jsou nejčastějšími kurzisty lidé z generace 35 +, kterým se dříve kromě ruštiny nedostalo jazykového vzdělání, a nyní potřebují především angličtinu. U řekněme exotických jazyků, jako je Japonština, pak máme mladé studenty, kteří se nadchli pro Anime nebo Mangy. A úplně jiná skupina lidí jsou pak pedagogové a ti, co vzdělávají v rámci jazykovědy, ale potřebují se sami zdokonalit. Sami cítí potřebu udělat krok dál, protože se vyvíjí metody a způsob výuky.

Jak se liší vzdělávání dětí a dospělých?

Na dětech je úžasné, že nejsou svázány žádnými předsudky a mají skvělou představivost. Dokážou se tak ve výuce více odvázat a snáze se dostanou do příběhu. Když si pomocí gest ukážeme např. vajíčko nebo žábu, tak děti tam to vajíčko či žábu vidí. To se u dospělých často nepovede. Pokud ale chtějí jako lektoři s dětmi pracovat, musí se stát sami dětmi. U dospělých, kteří se chtějí sami jazykově vzdělávat, pak často narážíme na nevoli přijmout novou metodiku. Lidé jsou zvyklí, že ve škole vyplňovali cvičení a biflovali gramatiku. U nás ale zažijí učení, kdy musí reagovat spontánně na nějakou situaci. Lámat zvyky u dospělých je občas oříšek.

Jaké používáte výukové materiály?

Opíráme se o učebnice s interaktivními prvky na DVD. Věřím tomu, že je dobré mít nějaký výukový materiál i na doma, podle něhož se lidé mohou učit, protože z  výuky si člověk odnese určité množství informací, ale nejde si zapamatovat všechno. Považuji za opravdu důležité mít denní kontakt s cizím jazykem.

Podle čeho by si lidé měli vybírat kvalitní kurz?

Důležitým kritériem by měli být v oboru vzdělaní lektoři. Dobrý způsob, jak to zjistit, je jít na první lekci zdarma - na reálnou hodinu, ne simulovanou ukázku. Poznáte tak, jak lektor reaguje na studenty, jak oni zase mají možnost komunikovat s ním. Poznáte atmosféru školy. Máme studenty, kteří nechtějí rodilého mluvčího, protože potřebují vysvětlit část i česky. Důležité je mít na výběr. Svou roli hraje také osobní přístup v řešení případných komplikací. Pokud máte skvělého lektora, ale někomu vadí jeden člověk ve skupině, lidé jsou schopni zavrhnout celou jazykovku. Když se nám to stalo, nabídli jsme tomu člověku ve stejné ceně individuální výuku. Vždycky je možné najít řešení. To není jinde běžné.

Proč je další vzdělání v dnešní době vůbec důležité?

Umět jazyky je dnes nezbytné kvůli práci, ale také třeba kvůli cestování. Vzdělávat se ale musíme také proto, abychom nezakrněli a udrželi tempo, protože všechno kolem nás se rychle vyvíjí. V neposlední řadě jde i o to, že člověk hledá aktivní odpočinek. Když budu chodit na kurz kaligrafie, tak si tam odpočine moje duše, bude to relaxace. Sama jsem začala studovat hebrejštinu a všichni se divili, proč to dělám. Vím, že to není jazyk, který se naučím za rok za dva. Pro mě je to koníček na celý život s cílem přečíst si starý zákon v originále. Tak to skutečně rozšiřuje mé obzory a nutí můj mozek fungovat dál a nezakrnět. I když mají lidé různorodou práci, stejně se po čase dostanou do stereotypu a vyjetých kolejí. Když začnou chodit do nějakého kurzu, z kolejí vystoupí a dělají pro sebe něco jiného. Z toho pohledu to považuji za důležité.

Jak je pro vás užitečná databáze kurzů www.vzdelavanivsem.cz?

Jsem moc ráda, že můžeme v databázi prezentovat naše kurzy. Kontaktují nás přes ni noví zájemci. Momentálně je větší poptávka po zážitkových kurzech, což mě překvapilo. Očekávala jsem, že budeme více oslovovat pedagogy hledající pro svůj obor rozšíření znalostí. Proto věřím, že i přes databázi CVV oslovíme do budoucna právě tuto skupinu. Kromě nabídky kurzů oceňuji také zajímavé články nebo rozhovory se skutečnými lidmi. Právě na nich je pak vidět smysl dalšího vzdělávání.