CVV představuje: Vzdělávací agentura TSM

Ročně proškolí více než deset tisíc klientů. Na poli vzdělávání dospělých figuruje již od roku 1990. Pořádá školení otevřené pro veřejnost i zakázkové firemní semináře. Tyto tři základní charakteristiky Vzdělávací agentury TSM spol. s r.o., která momentálně sídlí ve Vyškově, rozvíjí v rozhovoru její jednatelka a majitelka Ing. Irena Spirová LL. M.

 

 

 

 

Na jakou oblast vzdělávání se agentura TSM zaměřuje?

Je obtížné charakterizovat jednu oblast, na kterou se zaměřujeme. Máme vizi, aby v našem katalogu kurzů pro sebe každý našel vhodný seminář. Ať už personalisté, mzdové účetní, právníci nebo zaměstnanci působící na různých pracovních pozicích. V našich vzdělávacích aktivitách se zaměřujeme na obecné semináře, ale i na novelizace v oblastech, které naše klienty zajímají. V našem vzdělávacím portfoliu máme i specializované semináře, jako např. veřejné zakázky, stavební zákon či specifikace zahraničního obchodu, zkrátka velmi široký záběr v oblasti nejen profesního vzdělávání, ale i rozvoje osobnosti.

 

Na trhu působíte již více než 25 let, vyvíjí se nějak vaše vzdělávací nabídka?

Za dobu, kterou uvádíte, se organizace vzdělávání výrazně změnila. Naši nabídku se snažíme neustále rozšiřovat. V loňském školním roce jsme poprvé zařadili i studium MBA zaměřené na řízení lidských zdrojů. Chceme na něj letos navázat druhým ročníkem. Je to pro nás i naše klienty zase něco jiného, nejen nového, ale i profesně zajímavého. V minulosti jsme se věnovali například i projektům zaměřeným na čerpání z evropských strukturálních fondů. Uspěli jsme ve čtyřech projektech a byli subdodavatelsky nápomocni při realizaci projektů ve výrobních podnicích, úřadech i školách. Tato práce pro nás byla velice zajímavá a obohacující. V návaznosti na vzdělávání jsme naši činnost rozšířili dalším směrem - vydáváme i časopis „ Ad rem – k věci“ zaměřený na personální a mzdovou práci.

 

Kde vaše kurzy realizujete?

Z původního sídla v Brně jsme se přestěhovali do Vyškova. Náš tým ale pořádá semináře po celé republice. Nejširší pole působnosti máme v Brně – pořádáme semináře v hotelu Slovan na Lidické ulici a v Brně máme také čtyři učebny na ulici Cejl. Tyto učebny máme vybaveny vlastní moderní výukovou technikou, včetně lektory hojně využívané interaktivní tabule pořízené v rámci projektu ESF. Dvě učebny máme také v Praze, školíme ale i v Ostravě, Olomouci, ve Zlíně a téměř ve všech krajských městech. Máme vizi přicházet za zákazníkem, jít se vzděláním lidem naproti. 

 

Jak byste charakterizovala typického návštěvníka vašich kurzů?

Vzhledem k šíři našich kurzů nemohu zmínit konkrétní typ člověka, našeho typického zákazníka. Každý je individualista, má jiné vzdělávací potřeby. Kromě vzdělávání dospělých máme rozvinutou i spolupráci s mladými lidmi. Do agentury pravidelně přicházejí studenti, ať už v rámci realizace diplomových prací nebo na praxi. Už deset let spolupracujeme v tomto směru s Gymnáziem a Střední odbornou školou zdravotnickou a ekonomickou ve Vyškově, kdy k nám studenti této školy dochází na ekonomickou praxi. Kontakt s mladými lidmi je  navíc osvěžující.

 

Proč by se lidé měli vzdělávat právě u vás? Jak byste zájemce přesvědčila o kvalitách agentury?

Za dobu působení na poli vzdělávání se domnívám, že už máme dobré zkušenosti s organizováním seminářů, máme vynikající lektory, a to považuji za velkou devizu.  Další naší předností je vybavení učeben a školících prostor jako takových. Snažíme se nabídnout klientům nejen vzdělávání na úrovni hodné 21. století, ale i ochotu a vstřícnost našich zaměstnanců. Co se týče odborného zaměření a znalostí našich lektorů - myslím, že i zde máme co nabídnout.

 

A jak hodnotí vaše kurzy samotní účastníci?

Fakt, že fungujeme na trhu už více než dvacet pět let, podle mě svědčí o tom, že se k nám klienti rádi vrací. Na každém semináři navíc zjišťujeme zpětnou vazbu u účastníků, která je pro nás měřítkem spokojenosti zákazníků, ale i námětem pro realizaci nových akcí.

 

Podle čeho by si lidé vůbec měli vybírat kvalitní kurz?  

Kdybych se chtěla sama přihlásit na odborný kurz, tak se rozhodně zajímám o lektora a jeho odbornost i kontakt s praxí. Dost podstatnou roli hraje také renomé celé agentury. Vybrala bych si zavedenou firmu, která už má určité kořeny, resp. zkušenosti v oblasti vzdělávání.  

 

Je další vzdělávání v dnešní době důležité? Je nyní důležitější se celoživotně učit, než dříve?

Určitě ano. Každý rok vstupuje v účinnost mnoho novel stávajících právních předpisů, mnoho nových vyhlášek, zákonů, apod. A v určitých oborech zkrátka musíte tyto věci sledovat. Každý dokument si můžete sice sami přečíst, ale když jdete na seminář, který lektoruje spoluautor toho zákona či někdo, kdo takový právní předpis používá v praxi, dostanete podrobný výklad s jeho přímým uplatněním v praxi, což je velmi důležité pro každou práci. Co se kurzů osobního rozvoje týče, tak v tomto případě se domnívám, že takových kurzů není nikdy dost, každý z nás musí na sobě stále pracovat, chce-li obstát v dnešním životním stylu.

 

Má vzdělávání dospělých nějaká specifika?

Dospělí lidé se přihlásí většinou na kurz, protože v oboru buď pracují, nebo chtějí pracovat. Tedy musí nebo častěji chtějí se vzdělávat, zajímá je to. V tom je rozdíl oproti studentům ve školách, kteří čekají na ohodnocení, na jedničku do studijního průkazu. Dospělí se vzdělávají sami pro sebe. I v případě, že je vyšle na seminář zaměstnavatel, jsou rádi za příležitost něco nového si vyslechnout, podívat se, zkonzultovat problém, který řeší. Nemáme moc zkušeností s tím, že by lidé byli pasivní a brali kurz jako nutnost.

 

Pomáhá vám ve vaší činnosti nějak Centrum vzdělávání všem?

Jsem velice ráda, že jsem se o CVV dozvěděla. Sdružovat takto vzdělávací nabídku z regionu není obvyklé, myslím si, že ze strany Jihomoravského kraje je to zajímavý počin. Umožňuje lidem orientovat se jednoduše v oblasti dalšího vzdělávání, takže nemusí možnosti vzdělávání složitě hledat na internetu, ale umožňuje jim přímo se podívat na vzdělávací portfolio Centra vzdělávání všem a mít vše na jednom místě, pod jednou střechou, což je ideální jak pro zájemce o vzdělání, tak pro vzdělavatele.