CVV představuje: JáNěkdo.CZ

Ve společnosti JáNěkdo.CZ věří, že každý člověk je NĚKDO, kdo si dokáže svůj život tvořit tak, aby byl šťastný. Proto pořádají kurzy na téma mezilidské komunikace, motivace, prezentačních a obchodních dovedností. Pomáhají tak lidem, aby se uměli „lépe prodat“ a rozvíjet svůj vlastní potenciál. Zjistěte více v rozhovoru, který nám poskytl Petr Nosek, jeden z hlavních školitelů a zároveň spolumajitel firmy.
 

 

 

 

Jakým oborem se Vaše společnost zabývá?

Naše společnost JáNěkdo.CZ s.r.o. je zaměřena na vzdělávání v oblasti obchodu a mezilidské komunikace. Když se nad tím zamyslíme, tak obchod je všude kolem nás. Například když jde člověk na pracovní pohovor, tak prodává to nejcennější, co má - sebe a své schopnosti. Nic lepšího a dokonalejšího než sebe sami už mít nebudete. Přesto o sobě víme tak málo. Naše vzdělání tedy není o obchodních poučkách. Jdeme opravdu do hloubky každého člověka, hledáme jeho přidanou hodnotu, učíme ho o ní mluvit. Učíme naše klienty přemýšlet a hledat cesty, jak mohou být druhé straně prospěšní, a tím se obchod stává zajímavým pro oba zúčastněné. Výuka komunikace má také velmi pozitivní dopad na osobní a partnerské vztahy našich klientů. Z toho plyne, že je náš rozsah opravdu obrovský.
 

Jak dlouho již v oblasti dalšího vzdělávání působíte?

Pokud se ptáte na to, jak dlouho funguje naše společnost, tak to bude 2,5 roku. Pokud vás zajímá, jak dlouho vzdělávám a mám praxi v obchodě, tak to bude bezmála 7 let.
 

Kdo Vaše kurzy navštěvuje nejčastěji?

Máme dva typy klientů. První typ je nezaměstnaný, který aktivně hledá práci. Druhý typ je podnikatel, který chce zefektivnit svoje podnikání a najít cestu k dalším obchodům. Oba typy mají něco společného, jsou to pokaždé jedinečné osobnosti a chtějí ve svém životě něco změnit a dělají to.  Může to být ale kdokoliv - živnostník, manažer, obchodník, rodič po rodičovské dovolené nebo student jakéhokoli věku.
 

Proč byste zájemcům doporučil vzdělávat se právě u vás?

Jednou z našich přidaných hodnot je individualita vzdělávání. Každý z nás je jedinečný a je na jiné úrovni znalostí a zkušeností. Výuka proto probíhá ve skupině maximálně 10 lidí, kde se mohou lektoři věnovat účastníkům individuálně. Každý si tak může odnést to, pro co si přišel.Druhou přidanou hodnotou je praktičnost výuky. Vše, co si říkáme v rámci teorie, tak rovnou trénujeme a aplikujeme. Přirovnám to k učení tance. Představte si, že se chcete naučit tančit tango. Sednete si do místnosti, lektor osm hodin ukazuje taneční kroky a vy si poctivě zapisujete. Po osmi hodinách vstanete a nebudete schopna zatančit ani základní krok. Pokud ovšem výuka probíhá tak, že vám lektor ukáže jeden krok, vy si ho vyzkoušíte a jdete na další, tak jste schopna na konci dne odtančit celou taneční sestavu na pomalý rytmus. Když se nad tím zamyslíte hlouběji, tak v obou případech jste věnovala osm hodin svého času a máte naprosto odlišné výsledky. Chceme, aby si naši studenti odnášeli reálné zážitky a dokázali je ihned zapracovat, proto věnujeme hodně času samotnému tréninku dovedností a převedení teorie do praxe. Jako poslední zmíním osobní přístup. Často jdeme i za hranice naší výuky. Například pokud mám nápad, který pomůže účastníkovi našeho kurzu, rád mu ho řeknu. Několika nezaměstnaným jsme tak už pomohli k novému zaměstnání a několika podnikatelům ještě více rozvinout jejich obchodní příležitosti.
 

Jakou máte od absolventů vašich kurzů zpětnou vazbu?

Přesvědčit se můžete sami na našich webových stránkách v sekci Řekli o nás, kde sdružujeme reference od našich klientů. Za pozitivní zpětnou vazbu od účastníků našich kurzů jsme velmi rádi a jsme na ni hrdí.
 

Jaká jsou podle vás kritéria výběru kvalitního kurzu?

Nejdražší komoditou na světě je čas. Proto doporučuji vybírat kurzy zásadně podle toho, jestli vám něco přinesou a nejsou tak ztrátou času. A pokud si nejste jistí přínosem, tak zkuste kurz dopředu poznat a domluvit si nějakou ukázku. Sami pořádáme tzv. workshopy, kde nás lidé mohou poznat a utvrdit se, že jsme pro ně přínosem.

 

Proč je další vzdělávání v dnešní době tak důležité?

Přirozeností člověka je růst a učení se novým věcem. Máme to zakódované v DNA. I z malých buněk jednou vyroste vysoký člověk. Tím ovšem růst nekončí. Jakmile dorosteme určité fyzické výšky, tak pokračuje náš osobnostní růst a mentální rozvoj. Vzdělávání je tedy naše přirozenost, naše potrava pro život. Každý z nás je přirozeně zvědavý - touží po nových informacích (vědět něco nového, naučit se něčemu novému). Rozdíl je pouze v tom, co vás zajímá a jakou formu vzdělávání zvolíte.
 

Jak užitečná je pro vás databáze a činnost Centra vzdělávání všem?

Když se podíváme na domovskou stránku webu Centra vzdělávání všem, tak jsou tam 4 postavy, které říkají: Chci pracovat, Chci se rozvíjet, Chci praxiNevím, co chci. My dokážeme všem těmto lidem pomoci a Centrum vzdělávání všem je zase umí najít. Sdružuje vzdělávací nabídku v Jihomoravském kraji a přivádí tak zájemce o kurzy přímo za námi.