Květnový přehled aktualit ze světa vzdělávání a práce

Naším cílem je váš přehled. Sledujeme a sbíráme pro vás aktuální informace ze světa vzdělávání a práce v nové sérii novinek na jednom místě. Nejzajímavější a nejdůležitější informace naleznete v aktualitách na našich webových stránkách. Obsahem příspěvku bude stručný přehled klíčových informací z oblasti vzdělání a práce za uplynulý měsíc. Na jednom místě tak najdete odkazy na novinky, události či newslettery z důležitých organizací.

 

 

 

Mějte s námi přehled o tom, co se dělo v květnu:

1. Ke konci dubna byly schváleny nové standardy profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací. Nově tak můžete mimo jiné absolvovat profesní zkoušku na kvalifikaci Vedoucí týmu, Specialista internetového obchodu nebo také Pracovník environmentální výchovy.

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR publikovalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR v roce 2015. Ročenka shrnuje celkový vývoj trhu práce za rok 2015, a přináší celou řadu statistických dat ohledně nezaměstnanosti, počtu volných pracovních míst nebo aktivní politiky zaměstnanosti.

3. Chcete se lépe orientovat v terminologii z oblasti vzdělávání a světa práce, znát anglické ekvivalenty? Národní koordinační centrum Evropského rámce kvalifikací vytvořilo nový glosář pojmů s cílem co nejvíce sjednotit terminologii používanou napříč různými oblastmi vzdělávání i světa práce.

4. V květnovém zpravodaji Národního ústavu pro vzdělávání naleznete celou řadu zajímavých článků a informací. Na několika stranách se můžete seznámit například s aktuálním vývojem v oblasti učňovské přípravy na evropské úrovni nebo tématem nutností rozvoje multikulturních kompetencí.