Spolupracovali jsme s americkými manažery

Poprvé v České republice a právě v Brně probíhal pro bono program společnosti PYXERA Global, který zprostředkoval pobyt čtrnácti pracovníků středního managamentu americké firmy FedEx za účelem podpory zdejších organizací v jejich aktuálních projektech z oblasti sociálních témat, marketingu, byznysu apod. Kromě CVV je do projektu zapojena také Nadace Partnerství, IQ Roma Servis a Unifer.

„Spolupráce s odborníky z jiného kulturního a pracovního kontextu je pro nás velmi obohacující. Posouvají naše služby odlišným pohledem na věc, doplňují je mezinárodními zkušenostmi a dávají nám nové impulsy pro organizaci každodenních pracovních činností,“ řekla vedoucí Centra vzdělávání všem Hana Rozprýmová. 

Nad rámec výměny zkušeností, odlišného vhledu na pracovní trh nebo sociální témata či otázky lidských zdrojů, připravovali tři dočasní američtí kolegové pro Centrum vzdělávání všem návrh byznys plánu nového programu propojování škol a firem. „Naše spolupráce byla vzájemně prospěšná. Využili jsme naše zkušenosti k rozvoji regionální organizace a současně jsme měli možnost nahlédnout do vzdělávacího systému v České republice a zažít spoustu neopakovatelných setkání s místními lidmi,“ uvedl Grier Johnson, který ve FedEx pracuje jako Assistant Service Center Manager.

Johnson a kolegové navštívili během svého měsíčního pobytu na jižní Moravě několik firem, v jedné z nich zajistil exkurzi Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Besedovali také s žáky středních škol nebo se účastnili bohatého doprovodného programu. „I pro ně samotné představoval pobyt v České republice, na který byli v rámci programu pečlivě vybíráni z tisíců zaměstnanců firmy, velmi zajímavou zkušenost,“ shrnul koordinátor pro bono programu Marek Plieštik ze společnosti PYXERA Global.

Cílem tohoto programu bylo poskytnout lokálním organizacím přístup k odborným dovednostem a novým řešením v jejich oblasti působení a zároveň podporovat rozvoj kompetencí a inovativního myšlení v globálním prostředí u vyslaných firemních zaměstnanců a přispívat ke společenské zodpovědnosti zapojených firem. Více informací o programu naleznete na webu www.pyxeraglobal.org.