Jak vybrat střední školu? Praktický průvodce pro žáky a jejich rodiče

 

Co všechno zvážit při výběru střední školy? A jak se nakonec rozhodnout? Víme, že tato volba nemusí být úplně jednoduchá. Dali jsme proto dohromady užitečné tipy a rady, které pomohou budoucímu středoškolákovi uspořádat myšlenky a zorientovat se v tom, co by chtěl v budoucnu dělat a jak toho dosáhnout.

 

 

 

1) Důležité je poznat sám sebe

Na začátku je dobré si uvědomit, pro co má žák vlohy, co by jej mohlo v budoucnu bavit a v čem by mohl být dobrý. Pomohou odpovědi na tyto otázky:

 

✓ Co rád/a dělá?

✓ Co se mu/jí daří?

✓ Pro co má nadání?

✓ V  jakých činnostech je jednička?

✓ Je manuálně zručný/á?

✓ Jaké má sny a plány?

 

Je důležité odpovídat na otázky upřímně a  realisticky. Pokud žáka něco baví, proč zrovna tohle? Pokud mu něco jde, jaké jsou toho důkazy? Má-li nějaké sny a plány, co dělá pro jejich uskutečnění? Jestliže se mu něco nedaří, jak se s tím obvykle vypořádá?

Užitečné je sepsat si své silné stránky (např. cílevědomost) plus uvést konkrétní příklad, kdy se projevila (např. Moje cílevědomost se projevila, když jsem dokázal/a…). Stejně tak je ale dobré popřemýšlet o tom, co by bylo dobré zlepšit. Velmi přínosné je pro žáka také získání zpětné vazby na jeho silné a slabé stránky od někoho jiného (například od rodiče, příbuzného či pedagoga). Výsledek by si pak měl porovnat s tím, co si o sobě myslí sám.

 

2) Poznávání různých profesí

Jaké je žákovo vysněné povolání? Měl by o něm popřemýšlet a poté zjistit o profesi (např. hasič) další podrobnosti:

 

 

Pokud žák zatím nemá představu, co by chtěl v budoucnu dělat, doporučujeme prozkoumat, které z oborů jsou aktuálně perspektivní a je v nich dobré uplatnění.

TIP: Informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce nabízí např. www.infoabsolvent.cz

 

3) Obor studia = konkrétní škola

Jakmile zjistíte, který obor je pro žáka perspektivní nebo vede k vytipované profesi, podívejte se, která škola jej nabízí. O konkrétní škole pak vyhledejte další informace:

 

-  Jaký stupeň vzdělání lze na škole získat (výuční list, maturita)?

-  Platí se zde školné?

-  Kolik žáků přijímají, jaké jsou podmínky přijetí?

-  Jaká je úspěšnost žáků u  závěrečných zkoušek/maturit?

-  Jak jsou absolventi úspěšní při hledání zaměstnání nebo při přijímání do dalšího studia?

-  Jak daleko je škola od místa bydliště? Nabízí možnost ubytování a  stravování?

-  Existují nějaké organizované mimoškolní aktivity? Jak je činnost školy napojená na praxi v  oboru?

 

Velmi důležitý je také osobní dojem – neváhejte navštívit vytipované školy při Dnech otevřených dveří, na Veletrhu středních škol apod.

TIP: Seznam středních škol najdete na webu www.stredniskoly.cz

 

4) Praktické informace na internetu

Pro další informace o středních školách a přijímacím řízení doporučujeme také:

 

 

 

5) Stále nevíte? Obraťte se na nás

Pokud je žákovi alespoň 14 let, může přijít sám nebo v doprovodu rodičů na bezplatnou individuální konzultaci s kariérovým poradcem do Centra vzdělávání všem. Při celém procesu poznávání a rozhodování mohou být nápomocni také rodiče nebo jiní blízcí lidé, učitel, výchovný nebo kariérový poradce, školní psycholog, pracovník pedagogicko-psychologické poradny nebo Úřad práce.