Zpět do práce po rodičovské

Blíží se konec vaší rodičovské dovolené či nedávno skončila? Ptáte se sami sebe, co dál ve svém profesním či osobním životě? Období návratu do práce je jedna z nejnáročnějších situací. Nabízíme vám podporu k jejímu zdárnému zvládnutí.

 

 

 

 

Přijďte na bezplatné profesně-rozvojové setkání pro rodiče po rodičovské dovolené, kde mimo jiné zjistíte, v čem jste dobří a na čem můžete stavět. Dvouhodinové setkání proběhne 23. ledna 2017 od 9.30 hodin v Mateřském centru Miniklub na adrese Zámečnická 3, Znojmo.

 

S našimi kariérovými poradkyněmi se budete věnovat tématům, jako jsou:

· slaďování rodinného a pracovního života

· příprava na návrat do pracovního procesu (výběrové řízení od životopisu až po úspěšný pracovní pohovor)

· sebeprezentace, tvorba osobního portfolia, mapování kompetencí

· nalezení svých vnitřních zdrojů a sebedůvěry, odhalení silných stránek

 

Přihlásit se můžete zdarma na emailu info@vzdelavanivsem.cz nebo telefonu 727 969 592 do 20. ledna 2017.