Nové termíny seminářů pro pedagogy

 

 

 

 

 

 

Kariérové poradenství - prezentace na trhu práce

Tento interaktivní, osmihodinový seminář akreditovaný MŠMT je určen pedagogům, výchovným poradcům a školním
psychologům základních, středních a vyšších odborných škol. Dozvíte se, jak poutavou formou přiblížit 
náležitosti sebeprezentace
na trhu práce žákům. Také společně s lektorkami Mgr. Danou Sklenářovou a Mgr. Kateřinou Geislerovou projdete jednotlivé kroky při výběru zaměstnanců.

Obsah semináře:

- Možnosti sebeprezentace na trhu práce
- Aktuální situace a trendy na trhu práce
- Pracovní nabídky - informační zdroje
- Kvalitní profesní životopis - specifika absolventů
- Formy a metody výběrových řízení
- Specifika různých pracovních prostředí

 

KDY: 22. března od 9.00 do 16.30 hodin

KDE: Administrativní a školící centrum Cejl 73, Brno

CENA: 1 150,- 

PŘIHLÁŠKY ZDE


Kariérové poradenství na základní škole - mapování profesí

Dvoudenní seminář akreditovaný MŠMT je zaměřen na pedagogy, výchovné poradce a školní psychology ze základních škol. Přináší aktuální poznatky z oblasti trhu práce, přehled širších souvislostí kariérového poradenství a konkrétní techniky pro práci ve výuce. Seminář povedou lektorky Mgr. Dana Sklenářová a Mgr. Jeanette Vrtková.

Obsah:

- Volba povolání v měnícím se světě
- Kariérní kompetence
- Situace na trhu práce
- Dílčí aspekty různých povolání
- Kreativní přístupy k tématu
- Pracovní list pro použití ve výuce

 

KDY: 3. a 17. května od 14.00 do 17.00 hodin

KDE: Administrativní a školící centrum Cejl 73, Brno

CENA: 1 150,- 

PŘIHLÁŠKY ZDE