Konference "Kariérové poradenství ve školní praxi"

Setkejte se s kolegy, kteří ve své práci řeší stejná témata a zabývají se podobnými otázkami. Načerpejte inspiraci a příklady dobré praxe v oblasti kariérového poradenství ve školách. Na dopoledních přednáškách se podíváte na kariérové poradenství z různých úhlů pohledu, na odpoledních workshopech si vyzkoušíte, jakými způsoby pracovat se skupinou i jednotlivcem. Odnesete si podněty pro vaši práci, především se žáky a studenty.

 

14. června 2017 od 9 do 15 hodin

v Administrativním a školícím centru, Cejl 73, Brno (mapa)

 

Konference se koná pod záštitou JUDr. Jany Pejchalové, radní JMK. Pořádáme ji v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje. Po celou dobu trvání akce je zajištěno občerstvení.

Účast je zdarma.

Po dobu konání konference je pro účastníky k dispozici BURZA materiálů, podkladů, zdrojů, informací a příležitostí, které mohou využít poradci (nejen) na školách. Některé pomůcky bude možné na místě zakoupit.

Pro koho

Konference je určena především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních
a vyšších odborných škol. Otevřena je také všem dalším zájemcům o oblast kariérového poradenství.

Program konference

9.00 – 9.30  REGISTRACE


9.30 – 10.30

Zahájení / JUDr. Jana Pejchalová / členka Rady Jihomoravského kraje

Poslání a cíle kariérového poradenství / Mgr. Dana Sklenářová / Centrum vzdělávání všem, KAP JMK

Aktuální situace kariérového poradenství v ČR / Mgr. Kateřina Hašková / Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Pohled z trhu práce – kompetence pro praxi / Mgr. Karel Pánek / HR profesionál s dlouholetou praxí

Evropská inspirace – kariérové poradenství ve školách / Mgr. Petr Chaluš / Centrum Euroguidance, DZS


10.30 – 11.00  PŘESTÁVKA


11.00 – 12.45

Co víme a nevíme o žácích, kteří se rozhodují o další vzdělávací a profesní dráze / doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. / Filozofická fakulta MU Brno, Ústav pedagogických věd

Inspirace a konkrétní příklady dobré praxe v kariérovém poradenství


12.45 – 13.45  PŘESTÁVKA - OBĚD


13.45 – 15.00

Workshop: Sebepoznání a přenositelné kompetence

Lektorky: Mgr. Kateřina Geislerová a Bc. Martina Milotová / Maximální kapacita 20 účastníků.

Nabídneme vám netradiční způsob, jak se podívat na vlastní kompetence a ohodnotit, nakolik jsou u vás rozvinuté. Ukážeme, jakým způsobem lze pracovat na jejich rozvoji. Odnesete si inspiraci, jak využít svůj potenciál pro posilování mezilidských i pracovních vztahů. Workshop přinese zážitek z hledání a nalezení vlastních zdrojů, silných stránek a dovedností využitelných v různých sférách života.

Workshop: Koučovací přístup v sebepoznání

Lektorka: PaedDr. Miluše Těthalová / Maximální kapacita 20 účastníků.

Vyzkoušíte si koučovací aktivity, které můžete využít dále ve své pedagogické práci, zaměřené na sebepoznání. Nabízíme vám témata jak pracovat s hodnotami, životní rovnováhou a prioritami. Všechny techniky jsou postavené na aktivním přístupu všech zúčastněných.

Workshop: Tvořivé techniky v kariérovém poradenství 

Lektorka: Mgr. Pavlína Vašátová / Maximální kapacita 20 účastníků.

Nechte se pozvat do tvořivých technik, které vychází z metodiky Thomase Dienera. Právě tyto techniky mohou pomoci při hlubším propojení s vlastním potenciálem a přispět k objevení skrytých možností pro růst a posun jedince v rámci poradenského procesu.

Workshop: Kreativní využití pomůcek CETERAS v kariérním poradenství

Lektorky: PhDr. Sylvie Navarová a PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. / Maximální kapacita 35 účastníků.

Na workshopu se seznámíte se dvěma typy karet CETERAS a pexesem. Obrázky jsou výborným nástrojem usnadňujícím kontakt
s klientem, vedení konstruktivního rozhovoru, ujasnění si životních hodnot a priorit, uvědomění si současného stavu včetně mapování kompetencí a definování cesty ke kariérním cílům. Dozvíte se, jak s kartami pracovat a vyzkoušíte si několik technik sami na sobě.Kontaktní osoba pro dotazy ke konferenci:

Mgr. Dana Sklenářová / M: +420 727 813 552 / E: sklenarova@vzdelavanivsem.cz

 

NA KONFERENCI JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLAŠOVAT, KAPACITA JE NAPLNĚNA!

Na jednotlivé workshopy se účastníci budou moci registrovat přímo na místě konání akce.

 

Burza materiálů, podkladů, zdrojů, informací a příležitostí

Centrum Euroguidance - Dům zahraniční spolupráce

EDUin

Evropská kontaktní skupina

KCVJŠ Plzeň - Info Kariéra

Kým čím být

Práh jižní Morava

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Škola manažerského rozvoje

Terapeutické a lektorské pomůcky b-creative

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie