Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých

Projekt Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641 je realizován v rámci OP Zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt v období 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019 realizuje pro cílovou skupinu mladých dopělých do 25 let (nízkovalifikovaní uchazeči o zaměstnání a žáci posledních ročníků škol končící studium) Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Prostřednictvím motivačních, rozvojových a vzdělávacích aktivit je cílem projektu zajistit pracovní uplatnění, resp. umožnit cílovým skupinám kvalitnější vstup na trh práce. Centrum vzdělávání všem je partnerem projektu. Více informací zde.