Podpoř mě v mém rozhodování aneb kariérové poradenství ve školní praxi

 

 

 

 

 

 

Jak pracují kariéroví poradci? Jaký vliv má odborně vedená pomoc při výběru povolání ve školách na budoucnost dnešních žáků či studentů z hlediska uplatnění na trhu práce?

O inspiracích hovořili a konkrétní příklady dobré praxe představili účastníci konference Kariérové poradenství ve školní praxi ve středu 14. června 2017 v Brně. Připravilo ji s podporou Jihomoravského kraje Centrum vzdělávání všem. “Zájem o kariérové poradenství roste. Zavádění této služby ve školách podporujeme i v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje,” uvedla Jana Pejchalová, členka rady Jihomoravského kraje, pod jejíž záštitou konference proběhla.

Musí nás povolání bavit?

Po čem vlastně dnešní mladí lidé touží? Co si představují pod pojmem dobře nastartovaná kariéra? Otázek, jak uchopit poradenství směrem k současným žákům a studentům, se nabízí nepřeberné množství.

„Přinášíme prostor pro společně vedený odborný dialog. Propojujeme ty, kteří se tématu v regionu věnují, podporujeme sdílení zkušeností z praxe nejen ve školách. Na konferenci jsme představili různé pohledy na téma z organizací u nás i v zahraničí,“ uvedla Hana Rozprýmová, vedoucí Centra vzdělávání všem (dále jen CVV).

CVV se věnuje rozvoji kariérového poradenství ve školách v rámci Jihomoravského kraje a poskytuje podporu a poradenství v oblasti dalšího vzdělávání již 4 roky. Zaměřuje se jak na dospělé, tak i na mládež od 14 let. Pořádáním skupinových programů pro žáky
a pedagogy je jedním z největších poskytovatelů podpory v oblasti budoucí kariéry na jižní Moravě.

„Jako lektoři a kariéroví poradci děláme osvětu. Snažíme se, aby lidé pochopili, že investice do vzdělání je dobrá věc. Žáci by měli mít povědomí o kariérovém poradenství již od základní školy. Využít jej pak mohou při rozhodování, kam po střední či vysoké škole. Kariérový poradce by měl být něco jako domácí lékař. Je to důležité pro osobní rozvoj z dlouhodobého hlediska,“ uvedla jedna
z přednášejících Andrea Csirke, lektorka a kariérová poradkyně.

Za vším hledej žáka, nepřehlédni rodiče

Kariéroví poradci by měli pomáhat s profesním rozvojem přímo na školách během několika let. Jak takové poradenství vypadá dnes? „Ukazuje se potřeba kariérové poradenství pojímat profesionálním způsobem. Pomoci žákům s orientací ve změti informací vyžaduje hodně času. Volba, zda jít po střední pracovat nebo dál studovat, se ukazuje jako nejproblematičtější,“ míní Luboš Holý ze SPŠ chemické v Brně. Jak zaznělo z jeho úst na konferenci, v rámci kariérového poradenství škola zavedla koučovací metody jako podporu při rozhodování. Karek Pánek je HR specialista a na konferenci představil své zkušenosti z působení v korporátních firmách. „Učitelé často nemají prostor všechno realizovat v rámci výuky. Za mě proto doporučuji také spolupracovat s rodiči,“ doplnil.

Konferenci, které se zúčastnila více než stovka zástupců nejen jihomoravských škol a organizací, ve své odpolední části CVV zaměřilo na příklady z praxe. Formou interaktivních workshopů si zájemci vyzkoušeli například koučovací přístup v poradenství, který lze využít v pedagogické práci, nebo tvořivé techniky z metodiky Thomase Dienera. Tématem bylo také posilování mezilidských i pracovních vztahů. „Přinesli jsme inspiraci a různé pohledy na téma ze škol i dalších typů organizací, aby si účastníci konference odnesli konkrétní tipy pro svou praxi. Chceme i do budoucna vytvářet prostor pro seznamování a navazování spolupráce,“ doplnila Dana Sklenářová, hlavní organizátorka konference.


Jak se konference líbila účastníkům?

"Nejpodstatnější poznatek je pro mne v tom, že kariérové vzdělávání je skutečně třeba vnímat v celoživotním kontextu."

"Jsme na začátku proměny vzdělávání v oblasti kariérového poradenství, které je pro dnešní děti podstatnou záležitostí při volbě povolání, budoucí profese, dalšího spokojeného a naplněného života."

"Skvělá možnost setkat se se zajímavými lidmi, kteří přinášejí nové informace. Perfektní organizace celé akce. Praktické workshopy
v odpolední části."


Prohlédněte si fotky z konference zde.

Níže najdete uložené prezentace od všech řečníků, kteří na akci vystoupili.