Profesní kvalifikace v oblasti kariérového poradenství

Láká vás práce v oblasti kariérového poradenství? Využijte možnosti ověření vašich znalostí, které nabízíme v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK). Jedná se o státem garantovaný celorepublikový systém profesních kvalifikací, který definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých povolání. Cílem je umožnit občanům uznání jejich skutečných znalostí a dovedností bez ohledu na to, jak byly získány (ve škole, praxí, v kurzech, sebevzděláváním).

Kariérovému poradenství se věnujeme naplno a jako jediní v Jihomoravském kraji jsme autorizovanou osobou pro tyto 3 profesní kvalifikace:

MPSV

75-005-R Kariérový poradce pro zaměstnanost

75-002-R Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel

MŠMT

75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

 

Po rozkliknutí jednotlivých kvalifikací najdete v záložkách podrobné informace:

 

Máte zájem o složení profesní zkoušky? Ozvěte se nám a my vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi:

Mgr. Pavlína Vašátová / vasatova@vzdelavanivsem.cz