Konference Národní cena kariérového poradenství 2017

 

 

 

 

 

 

Pod záštitou Národního poradenského fóra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly i letos uděleny ceny kariérového poradenství. Výsledky jsme se dozvěděli 21. září v Praze na konferenci pořádané Centrem Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce, které zrealizovalo již 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství.

„Kariérové poradenství - na vaší straně v měnícím se světě.“ Takové bylo letos téma konference, která přinesla aktuality a inspiraci z oblasti kariérového poradenství a kariérového rozvoje.

 

Hlavní ceny si letos odnesly organizace s těmito příspěvky:

Zapojení dětí do metodik kariérového poradenství (EKS a ZŠ Londýnská)

Přínos ÚP ke kariérovému rozvoji žáků ZŠ (ÚP ČR kontaktní pracoviště Děčín)

Inspirativní aktivity školního poradenského pracoviště (Střední odborná škola energetická a stavební Chomutov)

Podpora žáků z romské komunity při vstupu na trh práce (IQ ROMA SERVIS)

Metodika kurzu pro podporu rodičů v kariérových kompetencích (Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství)

Podpora překonávání genderových stereotypů v kariéře (Czechitas)

 

Zvláštní ocenění obdržely organizace:

Kvalita začínající služby (InBáze, z. s.)

Spolupráce dvou organizací na prevenci předčasného ukončení vzdělávání (Střední škola stavební Jihlava a Oblastní charita Jihlava)

Efektivní využití ICT ve službách kariérního centra VŠ (Kariérní centrum MUNI)

Trvalá kvalita produktu pro rozvoj kariérových kompetencí (Career Designer - váš průvodce měnícím se světem)

 

Děkujeme za milé setkání na konferenci a gratulujeme všem vítězům.