Začíná projekt KaPoDaV

 

 

Od 1. listopadu 2017 startuje tříletý projekt KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj
a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
, jehož jsme partnerem.

Zaměřujeme se na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí. Cílem aktivit, které budeme ve spolupráci s pracovníky jednotlivých škol v JMK v rámci projektu realizovat, je:

 

 

Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání získají v rámci projektu nové dovednosti, načerpají inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce. Další informace o projektu budou postupně publikovány. Můžete je průběžně sledovat v sekci Pro školy, jejíž vznikající online prostředí je jednou z dílčích aktivit projektu.

Projekt byl vytvořen v rámci implementace Krajského akčního plánu JMK v oblastech podnikavosti, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Období realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020

Tento projekt je spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem v rámci OP VVV.

 

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Martina Strnadová

Projektová manažerka

T: +420 725 503 085

E: strnadova@vzdelavanivsem.cz