Problematika dalšího vzdělávání v kontextu ICT a kompetencí pro 21. století

 

 

 

 

 

 

Věděli jste, že čtvrtina osob ve věku 55-64 let nikdy nepoužila internet? U osob se základním vzděláním je to dokonce 60 %. Internet je v dnešní době jedním z klíčových prostředků k získávání informací. Jinak tomu samozřejmě není ani
v případě informací o nabídce dalšího vzdělávání.

Digitální propast se tak stále rozšiřuje – vzdělávají se spíše lidé, kteří mají vyšší kvalifikaci a umí si informace sami vyhledat, jsou informačně a počítačově gramotní. Finanční náročnost dalšího vzdělávání a informační/počítačová negramotnost tak vylučují ohrožené skupiny nízkokvalifikovaných, nezaměstnaných a osob nad 55 let z účasti na dalším vzdělávání.

Jak tyto rozevírající se nůžky v dnešní společnosti začít uzavírat? O možnostech, které mohou lidem pomoci překonat bariéry, hovořil 8. listopadu na konferenci k Týdnům vzdělávání dospělých náš kolega Martin Majcík. Navrhovanými opatřeními jsou třeba přehlednější systém profesních kvalifikací, větší informační podpora veřejnosti, poradenství v celoživotní perspektivě a podpora odbornosti pracovníků veřejné správy.