Kariérové poradenství se ve školách pomalu osamostatňuje jako odborná pozice

 

 

 

 

 

 

„Je potřeba, aby se na škole jeden odborník věnoval kariérovému poradenství“ říká v aktuálním dvojčísle Učitelských novin (43-44) naše metodička kariérového poradenství Dana Sklenářová. Bude mít do budoucna každá škola svého kariérového poradce? Jaké kompetence by měl tento pracovník mít? Některé školy již pozici zřídily, jiné se na to teprve připravují. Chybí však ucelená odborná příprava pro výkon této profese.

V CVV podporujeme pedagogy, kteří se chtějí kariérovému poradenství věnovat. Ať už prostřednictvím kurzů Akademie CVV, nebo projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání
v Jihomoravském kraji.

Jak situaci v kariérovém poradenství na školách zlepšit? Podle Dany Sklenářové by cestou mohlo být vytvoření pozice kariérového poradce s oficiálním statutem specializační činnosti. A s tím související snížení úvazku, podobně jako u výchovného poradce, a taky
s přiměřenou nárokovou odměnou.

Přečtěte si celý článek v přiloženém PDF, které si můžete rozkliknout níže.