Seminář Podoby kvality kariérového poradenství

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci se Sdružením pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry zveme klienty, poradce, vedoucí a zřizovatele poradenských služeb stejně jako další zájemce o kvalitu v kariérovém poradenství a jeho dopady na seminář PODOBY KVALITY KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ aneb jak vypadá kvalita pro klienta, poradce, management a zřizovatele poradenských služeb. Akce je první ze série tematických setkání v rámci projektu Kvalita v kariérovém poradenství (QUAL-IM-G).

 

Kdy: 31. ledna 2018

Kde: Administrativní a školící centrum, Cejl 73, Brno

 


Program

8:30 – 9:00         Registrace

9:00 – 9:15         Úvodní slovo

Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Martina Milotová, Centrum vzdělávání všem

9:15 – 9:50         Podněty k definování kritérií kvality služeb kariérového poradenství

Lenka Hloušková, Ústav pedagogických věd FF MU

9:50 – 10:45       Co je pro mě kvalitní kariérové poradenství?

Facilitovaná diskuze s cílem identifikovat charakteristiky kvalitního poradenství očima různých aktérů

Facilitace: Stanislava Ševčíková, Společenství Romů na Moravě

10:45 – 11:00    Přestávka

11:00 – 12:00    Jak měřit kvalitu?

Facilitovaná diskuze s cílem identifikovat charakteristiky kvalitního poradenství očima různých aktérů a sdílení výstupů

Facilitace: Stanislava Ševčíková, Společenství Romů na Moravě

12:00 – 12:30    Jak vidí kvalitu za hranicemi

Andrea Csirke, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

12:30 – 12:45    Poděkování, závěr, rozloučení a pozvánka na další semináře


Registrace

V případě zájmu se zaregistrujte do 26. ledna zde.

Kontakt

Kateřina Hašková / katerina.hasek@gmail.com / +420 608 813 638