O profesi Cukrář/Cukrářka

Chcete se stát cukrářem? Dělejte, co vás baví a využijte svých dovedností třeba
k podnikání v této oblasti.

 

 

 

Náplň práce cukráře

Úkolem cukráře je nejen vyrábět cukrářská těsta, připravovat náplně a polevy, zákusky, dorty a moučníky. Stará se také o skladování výrobků, jejich úpravu a servírování. Zároveň musí být cukrář často schopen vykonávat i podnikatelskou činnost, pokud se rozhodne otevřít vlastní podnik.

Jaké vzdělání potřebuji?

Vzdělání potřebné k výkonu povolání cukráře můžete získat:

1) Studiem střední školy

Možností je studium oboru Cukrář ve formě středního vzdělání s výučním listem. Absolventi tohoto oboru pak mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského nebo podnikatelského zaměření.

2) Zkráceným studiem

V případě, že již máte ukončené střední vzdělání, můžete absolvovat zkrácené studium v oboru Cukrář na některé ze středních škol, které je nabízejí. Studium trvá jeden rok. Více informací o zkrácených studiích naleznete na našem webu zde.

3) Získáním úplné profesní kvalifikace

Pokud nemáte možnost studia na střední škole, můžete dosáhnout potřebného vzdělání pro práci cukráře absolvováním těchto tří profesních kvalifikací:

Výroba zákusků a dortů
Výroba jemného pečiva
Výroba restauračních moučníků

Po absolvování těchto tří dílčích kvalifikací získáte úplnou profesní kvalifikaci Cukrář, můžete složit zkoušku a získat výuční list. Toto je možné na některé ze středních škol, která nabízí studijní obor Cukrář. Informace o profesní kvalifikaci, autorizovaných osobách
a o možnosti získání výučního listu se dozvíte na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

 

Jaké jsou požadavky pro absolvování kurzu?

Předpokladem pro absolvování výše zmíněných profesních kvalifikací je dosažené základní vzdělání, zdravotní způsobilost pro výkon daného povolání a také průkaz pro pracovníka v potravinářství. Každá z profesních kvalifikací čítá 200 hodin. Zkouška probíhá praktickou formou - uchazeči je zadána výroba konkrétních výrobků. Při hodnocení se posuzuje daný výrobek, dodržování hygienických zásad a technologického postupu, hospodárné využití potravin i zásady bezpečnosti.

Kde mohu pracovat?

Cukrář se uplatní na pozici zaměstnance v cukrářských výrobnách, cukrárnách, restauracích, ale i ve výrobních podnicích zaměřených na výrobu sladkostí. Být cukrářem také přináší možnost podnikání a založení vlastního byznysu v tomto oboru, třeba kavárny
či cukrárny.

 

Studium pro Cukráře v Jihomoravském kraji poskytují

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace (nabízí jak zkrácené studium, tak profesní kvalifikace)

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace (nabízí kvalifikační kurzy)

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace (nabízí 3leté studium)