O profesi Chůva

Často se nás ve vašich dotazech ptáte na profesi Chůva. Zajímá vás, jaké dosažené vzdělání musí mít a kde najít vhodný kvalifikační kurz? Pojďme se společně podívat na to, co tato profese obnáší a jaké vzdělání je třeba absolvovat.

 

 

 

 

Co chůva dělá?

Chůva samostatně pečuje o děti, a to buď v domácnosti nebo v prostředí k tomu určeném. Jejím úkolem je starat se o děti, hrát si
s nimi, motivovat je, rozvíjet i vzdělávat. Dítěti by měla poskytnout komplexní péči v době nepřítomnosti jeho rodiče. Potřebná je znalost základů pedagogiky, dodržování hygienických zásad i zvládnutí poskytnutí první pomoci v případě potřeby.

Vhodný kvalifikační kurz a uplatnění

Pokud nejste absolventy učitelského oboru či jste neprošli pedagogickým minimem, pak jsou vám určeny tyto profesní kvalifikace:
 

Absolvent se může uplatnit jako chůva v široké škále institucí jako jsou firemní školky, lesní školky, dětské skupiny či klasické mateřské školky, a také v domácnostech. Chůva ve školce pedagogickému pracovníkovi pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost.
 

Uplatnění najde absolvent kurzu především v dětských koutcích.


Uchazeč o kurz musí prokázat zdravotní způsobilost pro výkon daného povolání, ukončené alespoň základní vzdělání, plnoletost a také být bez logopedické vady. Kvalifikační zkouška probíhá ústní nebo praktickou formou. Zda jste pro výkon této profese připraveni ověří komise prostřednictvím modelových situací, které zahrnují reálné momenty, jež se vyskytnou při práci s dětmi. V rámci studia si osvojíte metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.

Dozvíte se, jak řešit různé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, jak pomoci dítěti se socializací nebo jak se správně starat o jeho hygienu a zdraví. Zabývat se budete také legislativou související s péčí o děti a pracovněprávními vztahy.
Na základě certifikátu, který po absolvování kurzu získáte, budete moci zažádat o živnostenské oprávnění.

Kurzy pro chůvy v Jihomoravském kraji pro vás zajišťují:


Vyberte si vhodný kvalifikační kurz od vzdělavatele přímo v naší databázi v kategorii Profesionální chůva.


Mohlo by vás dále zajímat:

O profesi Pracovníka v sociálních službách

O profesi Asistenta pedagoga