Provázeli jsme 95 mladých lidí na cestě za jejich sny

 

 

 

 

 

 

Kde se uplatním po škole? Jak na sebeprezentaci, pracovní pohovor nebo sestavení životopisu? Celkem 95 žáků a studentů
ze 7 jihomoravských středních a vyšších odborných škol už v tom má jasno. V uplynulém roce s námi absolvovali bezplatný čtyřicetihodinový program zaměřený na pracovní život. Aktivity probíhaly v rámci projektu Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, jehož jsme partnerem. Cílem je prostřednictvím motivačních, rozvojových a vzdělávacích aktivit podpořit pracovní uplatnění, resp. umožnit mladým lidem kvalitnější vstup na trh práce.

Program šitý na míru

Naši zkušení lektoři rozvíjeli u žáků a studentů posledních ročníků dovednosti a kompetence potřebné k pracovnímu uplatnění. V rámci programu se konaly individuální konzultace a pravidelné workshopy. Byly zábavné, kreativní a hlavně přínosné. Účastníci si vyzkoušeli řadu skupinových a individuálních aktivit, které ověřily jejich silné a slabé stránky. Dozvěděli se praktické informace z trhu práce. Prošli si cvičným výběrovým řízením z pozice personalisty i uchazeče o práci. Trénovali sebeprezentaci, tvořili životopis a motivační dopis. Zamýšleli se nad svým profesním uplatněním a cíli do budoucna.

Slovy účastníků

“Věnovali jsme se různým oblastem rozvoje osobnosti. Naučili jsme se, jak správně napsat životopis a motivační dopis. Vyzkoušeli jsme si pracovní pohovor z pozice personalisty i uchazeče o práci. Pro každého z nás byl program velkým přínosem. Pomohl nám ujasnit si naše cíle a to, čeho chceme v budoucnu dosáhnout.”

“Za nejdůležitější považuji informace o zpracování životopisu, motivačního dopisu a o přípravě na pracovní pohovor.”

“Účast v programu bych doporučila všem. Pomohlo mi to najít sebe sama a popostrčilo mě to dál v mém kariérním procesu.”


Aktivity probíhaly od září 2017 do ledna 2018 ve skupinách s maximálně 20 účastníky. Zajímavý obsah a témata úzce související
s profesním uplatněním budeme do škol opět přinášet také od letošního podzimu během pokračování projektu.

Za spolupráci děkujeme všem pedagogům, žákům i studentům ze zapojených škol z Boskovic, Brna, Břeclavi, Hodonína, Slavkova
u Brna, Sokolnic a Znojma.

O projektu

Projekt Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641, je realizován v rámci OP Zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt probíhá v období 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019. Nositelem je Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Centrum vzdělávání všem, které je partnerem projektu, realizuje motivační a rozvojové programy pro žáky a studenty jihomoravských škol. Více informací
o projektu zde.