O profesi Florista

Jaký je rozdíl mezi floristou a květinářem? Nejedná se o synonyma pro stejnou profesi. V praxi jsou však tyto pojmy často zaměňovány. Florista je ten, kdo umělecky váže květiny, tedy aranžuje. Tuto činnost vykonává také květinář, která je však spíše vnímán jako obchodník s květinami.

 

 

 

Náplň práce floristy

Hlavní pracovní činností floristy je především vytváření různých aranžmá a vazeb. Jedná se třeba o volně vázané kytice, vazby velikonoční, adventní, vánoční, dušičkové, smuteční či svatební.

Součástí práce je také údržba floristického nářadí, komunikace se zákazníky při objednávce nebo prodeji zboží. Dále pak úprava, řezání, sušení květin a péče o vystavené rostliny.

Jaké vzdělání je potřeba?

Chcete se stát floristou? Vzdělání k výkonu tohoto povolání můžete získat několika způsoby:

1) Čtyřletým studiem střední školy

Můžete absolvovat buď střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů Zemědělství a lesnictví, či střední vzdělání v oboru Zahradník, zahradnické práce.

2) Jednoletým zkráceným studiem

V případě, že již máte ukončené střední vzdělání, můžete absolvovat zkrácené studium v oboru floristika nebo zahradnictví. Studium trvá jeden rok. Společná státní maturitní zkouška je v tomto případě uznána z předchozího studia. Student pak absolvuje pouze zkoušku z daného oboru. Více informací o zkrácených studií najdete na našem webu zde.

3) Získáním profesní kvalifikace

Florista je součástí Národní soustavy kvalifikací. Po rozkliknutí odkazu najdete podrobně uvedeno, jaké znalosti a dovednosti jsou potřeba u zkoušky prokázat. Popsány jsou také hodnotící standardy a seznam autorizovaných osob (jedná se o osoby a instituce, které mohou zkoušku vykonávat).

Možné pracovní uplatnění

Po absolvování potřebného vzdělání je možné založit vlastní podnikání. Zaměstnání najdete též v květinářství, zahradnictví či zahradních centrech. Zkušený florista může sám vzdělávat a předávat své dovednosti na workshopech či výstavách. Pro orientaci - medián měsíčního výdělku floristů pro rok 2016 činil v ČR 24 934 korun.

Studium a kurzy floristiky v Jihomoravském kraji poskytují:

Střední zahradnická škola Rajhrad (běžné i zkrácené studium oboru Zahradník, kurz a zkouška profesní kvalifikace Florista)

Střední odborná škola Znojmo (studium oboru Zahradník, vazačský kurz)

Mgr. Renata Steinová (Kvalifikační kurz Florista, vazačské kurzy, individuální kurzy)