Jsme v únorovém Zpravodaji školství

Článek o našich službách, rozvoji kariérového poradenství v jihomoravských školách a dalších chystaných aktivitách jsme publikovali v únorovém čísle měsíčníku Zpravodaj školství:

 

 

 

 

Zcela jedinečnou službu bezplatného kariérového poradenství pro veřejnost poskytuje v rámci Jihomoravského kraje Centrum vzdělávání všem (CVV). Za dosavadních pět let fungování centra pomohly osobní konzultace s kariérovými poradci téměř tisícovce klientů. Služba je určena všem zájemcům v Jihomoravském kraji od 14 let. Konzultace probíhají v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě.

CVV bylo založeno díky projektu ESF Vzdělávání všem, který realizovala Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Nyní se jedná o zavedenou službu, která plní strategické cíle zřizovatele. V současné době CVV poskytuje kromě zmíněného kariérového poradenství pro veřejnost také vzdělávání v rámci Akademie, rozvíjí kariérové poradenství ve školách a spravuje nejširší regionální databázi dalšího vzdělávání. Je držitelem Národní ceny kariérového poradenství z roku 2014.

Podpora žáků, studentů i pedagogů

Jihomoravský kraj zaměřuje mnoho svých aktivit do základních, středních a vyšších odborných škol. Právě školy jsou místem, kam se kariéroví poradci CVV vydávají stále častěji. V letošním roce to bude především díky dvěma probíhajícím projektům.

Tím prvním je projekt Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých. Téměř 100 žáků a studentů ze 7 škol absolvovalo v roce 2017 čtyřicetihodinový program zaměřený na pracovní život. Probíraná témata úzce souvisí s profesní orientací, volbou povolání a dalšího vzdělávání. “Věnovali jsme se různým oblastem rozvoje osobnosti. Naučili jsme se, jak správně napsat životopis a motivační dopis. Vyzkoušeli jsme si pracovní pohovor z pozice personalisty i uchazeče o práci. Pro každého z nás byl program velkým přínosem. Pomohl nám ujasnit si naše cíle a to, čeho chceme v budoucnu dosáhnout.” hodnotili absolvovaný program žáci Integrované střední školy Slavkov u Brna.

V rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji rozvíjí CVV metodickou podporu pro oblast kariérového poradenství ve školách. Cílovou skupinovou jsou pedagogové realizující kariérové poradenství. Získají především nové dovednosti a obohatí svou práci o inspirativní metody. Klíčové aktivity se odehrávají v návaznosti na Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v JMK. Od podzimu loňského roku, kdy byl projekt spuštěn, nastartovalo CVV spolupráci s téměř 40 školami a další se brzy připojí.

Podpora pedagogů je pro kraj klíčová. V souladu s tímto cílem kraje nabízí CVV vzdělávání pro pedagogy, vedoucí pracovníky a další odborníky v rámci Akademie. Mohou absolvovat sérii akreditovaných kurzů z oblasti kariérového poradenství, ve kterých načerpají inspiraci a obohatí svou práci nejen ve školách. Letošní termíny kurzů jsou již vypsány na webu www.vzdelavanivsem.cz/akademie-cvv. Po domluvě je možné uspořádání kurzu na míru. Vše probíhá zážitkovou formou při malém počtu účastníků. Kurzy vedou zkušení lektoři s praxí v oboru.

CVV jako odborník nejen v regionu

V roce 2017 se CVV stalo autorizovanou osobou pro 3 profesní kvalifikace: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, Kariérový poradce pro zaměstnanost a Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel. CVV se zapojuje do celé řady dalších aktivit. S partnery v regionu organizuje akce zaměřené na veřejnost, personalisty, vzdělavatele a další odborníky. Účastní se nejvýznamnějších veletrhů zaměřených na vzdělávání a pracovní příležitosti. Díky spolupráci s evropskou sítí center Euroguidance se setkává s odborníky v ČR i v zahraničí. V loňském roce si poprvé vyzkoušelo pořádání vlastní konference s názvem “Kariérové poradenství ve školní praxi”, kde se sešlo přes 100 odborníků a zájemců o téma kariérového poradenství ve školách. Letos proběhne další ročník. Naplánován je na 13. června 2018 v Brně.