Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Rozvíjejte kariérové poradenství na vaší škole, zapojte se do projektu KaPoDaV

 

Jste kariérový poradce, třídní učitel, výchovný poradce nebo školní psycholog? Vyučujete téma Člověk a svět práce?
Pojďte s naší podporou pomáhat žákům a studentům posilovat jejich silné stránky a sebedůvěru. Zajistěte jim lepší připravenost na stále se měnící trh práce.

Od září 2018 se můžete zdarma zapojit do tříletého projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, jehož jsme partnerem. Získejte nové dovednosti, načerpejte inspiraci pro výuku a vyzkoušejte si další metody práce.

 

Co vám zapojení do projektu přinese?
 

  • Skupinová tematická setkání 4x ročně.
  • Individuální konzultace s mentory a specialisty.
  • Modelové programy pro žáky a studenty na téma sebepoznání, trh práce, kariérové kompetence.
  • Online prostředí s informačními zdroji.
  • Materiály a pomůcky pro realizaci kariérového poradenství.
  • Každoroční konferenci o kariérovém poradenství.

 

Nabízíme spolupráci celkem 15 základním, středním a vyšším odborným školám z Jihomoravského kraje. Využitím bezplatné metodické podpory získáte kolegiální podporu pro vaši práci, možnost reflektovat své zkušenosti s ostatními pedagogy a tipy pro individuální i skupinovou práci se žáky a studenty.
 

Přihlaste se již nyní u Mgr. Dany Sklenářové, metodičky kariérového poradenství:

T  +420 727 813 552
E  
sklenarova@vzdelavanivsem.cz

 

Nechcete čekat na vaše zapojení do září? Nalaďte se na dané téma ještě v tomto školním roce. Potkejme se v červnu na konferenci
o kariérovém poradenství ve školách
. Těšíme se na budoucí spolupráci a na viděnou, třeba na konferenci.