Spolupráce pro budoucnost - konference o kariérovém poradenství


Pedagog / žák / rodič. Jak by mohla ideálně vypadat spolupráce ohledně kariérní volby žáka? Přijďte načerpat inspiraci a příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Dopolední přednášky a odpolední workshopy přinesou různé úhly pohledu a možnost uchopení tématu z teoretického i praktického hlediska. Odnesete si podněty pro využití ve škole se žákem i doma s dítětem.


13. června 2018 od 9 do 17 hodin

v Administrativním a školícím centru, Cejl 73, Brno (mapa)


Konference se koná pod záštitou MŠMT a JUDr. Jany Pejchalové, radní JMK v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Po celou dobu trvání akce je zajištěno občerstvení. Účast je zdarma.

Po dobu konání konference je vám k dispozici BURZA materiálů, podkladů, zdrojů, informací a příležitostí, které mohou využít poradci (nejen) na školách. Některé pomůcky bude možné na místě zakoupit.

Pro koho

Konference je určena především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Otevřena je také všem dalším zájemcům o oblast kariérového poradenství a rodičům, kteří téma aktuálně řeší.

Program

09.00–09.30                Registrace

09.30–09.40                Úvodní slovo, Projekt KaPoDaV - Centrum vzdělávání všem

09.40–10.00                Trendy ve volbě vzdělávací a kariérní dráhy

10.00–10.20                Výchova příkladem

10.20–10.40                Evropská inspirace - spolupráce rodiny a školy v kariérovém poradenství

10.40–11.10                Přestávka

11.10–11.50                Příklady dobré praxe na školách v Jihomoravském kraji

11.50–12.25                Inspirace ze zahraničí - Maďarsko

12.25–12.45                Inspirace ze zahraničí - Slovensko

13.00–14.00                Přestávka na oběd

14.00–15.30                Jak by mohlo kariérové poradenství obohatit vaši školu (workshop)

14.00–16.20                Workshopy 2 x 65 min (můžete si zvolit 2 různé workshopy)
 


16.20–17.00                Networking


Na jednotlivé workshopy se budete moci registrovat přímo na místě konání.Kontaktní osoba pro dotazy ke konferenci

Mgr. Pavlína Vašátová / M: +420 606 060 243 / E: vasatova@vzdelavanivsem.cz

Registrace