Tesařina jako správná volba

Pokud rádi pracujete se dřevem a mezi vaše přednosti patří zručnost a fyzická zdatnost, tesařina může být tou správnou volbou pro budoucí kariéru.

 

 

 

 

Náplň práce

Mezi hlavní úkoly tesaře patří především obsluha ručních, elektrických a motorových dřevoobráběcích nástrojů, zhotovení, montáž
a údržba vázaných dřevěných konstrukcí, bednění, dřevěné obklady a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě. Kromě těchto patří mezi pracovní činnosti tesaře také čtení výkresů a technické dokumentace, návrh pracovních postupů, měření a rozvrhování dřevěných prvků tesařských konstrukcí, posouzení kvality materiálů, výpočet spotřeby materiálu včetně kalkulace ceny, ruční opracovávání
a strojní obrábění dřevěných materiálů, povrchová úprava a mnoho dalších.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že práce tesaře není úplně jednoduchá, a stejně tak náročné mohou být pracovní podmínky. Při práci je zvýšená zátěž trupu a páteře, práce probíhá často ve výškách s rizikem úrazu a mnohokrát v prašném prostředí. Je tedy vhodná nejen lidem zručným, ale také fyzicky zdatným a v dobré kondici.

Zdroj: http://katalog.nsp.cz/p/tesar/102201.html


Jaké vzdělání potřebuji?

Pro výkon povolání tesaře existuje několik cest:

1. Střední vzdělání s výučním listem

V případě, že nemáte dokončenou žádnou střední školu, je možné studovat klasické denní tříleté studium v oboru Tesař.

Pokud již máte v jakémkoli oboru maturitu či výuční list, nabízí se možnost absolvovat tzv. zkrácené studium, které je jednoleté
a bezplatné (pouze nutno počítat s tím, že pokud jste starší 26 let, nemáte nárok na status studenta a s ním spojené výhody).

2. Profesní kvalifikace

Povolání tesař je vymezeno v Národní soustavě kvalifikací, kde je také uvedeno, jaké schopnosti a dovednosti jsou potřeba pro úspěšné složení zkoušky (kvalifikační standard), a také témata, ze kterých se bude skládat závěrečná zkouška (hodnoticí standardy).
K vykonání zkoušky je zapotřebí autorizovaná osoba (instituce), jejichž seznam je veřejný na výše uvedeném odkaze.

Úplnou profesní kvalifikaci lze získat dvěma způsoby:

a) dosažením profesní kvalifikace Tesař

b) dosažením dvou kvalifikací:

Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí


Po získání osvědčení varianty a) nebo b) je možné přistoupit k závěrečné zkoušce vedoucí k získání výučního listu. Dosáhnete stejné výše vzdělání jako v případě studia na střední škole (ať už plnohodnotného či zkráceného). Tato varianta ušetří oproti studiu na střední škole čas, neboť kurz trvá 300 hodin. Je však nákladnější – cena kurzu i zkoušky dohromady se může pohybovat až kolem 30 000 korun. Záleží také na tom, zda Vás v získání rekvalifikace podpoří například úřad práce v místě Vašeho bydliště, o tom je nezbytné se informovat právě tam.

V Brně je možno využít rekvalifikačního kurzu, který poskytuje přípravu ke složení zkoušky.

Kde mohu pracovat?

Můžete pracovat v dílně i na stavbě, jako zaměstnanec stavební firmy či jako živnostník.

Kdo nabízí potřebné vzdělání v Jihomoravském kraji?

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Střední škola technická Znojmo