Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Možnost odpočtu dalšího vzdělávání z daní
14.5.2018

Chcete se vzdělávat? Máte v plánu rozšířit nebo získat novou profesní kvalifikaci?
Využijte možnosti odpočtu z daní za zkoušku dalšího profesního vzdělávání.

 

 

 

Jaké jsou podmínky pro odpočet?

  • Fyzická osoba může od základu daně ve zdaněném období odečíst úhradu za náklady na zkoušku profesní kvalifikace.
  • Odečíst je možné nezdanitelnou část základu daně až do výše 10 000 korun za rok.
  • U osob se zdravotním postižením lze odečíst až 13 000 Kč, v případě těžšího zdravotního postižení až 15 000 Kč.
  • Zkouška musí být součástí profesní kvalifikace zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací.
  • Není možné odečíst náklady na přípravu na zkoušku (kurz dané profesní kvalifikace) nebo jiné další vzdělávání (např. zájmové kurzy, jazykové nebo rekvalifikační).
  • Základ daně si může snížit pouze poplatník, který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

 

Zaměstnanec (poplatník) může odpočet nezdanitelné části základu daně uplatnit po uplynutí kalendářního roku:
 

  • u zaměstnavatele v žádosti o roční zúčtování záloh, a to na základě předloženého potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání (zkoušku profesních kvalifikací)
  • v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 

Poplatník s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) může příslušnou částku odečíst od základu daně
v daňovém přiznání, nebo jí může uplatnit jako daňový výdaj, jestliže toto další vzdělávání souvisí s jeho samostatnou činností. Potvrzení o zaplacené zkoušce profesní kvalifikace je v tomto případě povinnou přílohou daňového přiznání.

Nárok na odečet zaniká v případě, že náklady hradil zaměstnavatel, nebo pokud si je OSVČ zahrnula do nákladů.

Podrobnější informace najdete v zákoně č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.