Možnost odpočtu dalšího vzdělávání z daní

Chcete se vzdělávat? Máte v plánu rozšířit nebo získat novou profesní kvalifikaci?
Využijte možnosti odpočtu z daní za zkoušku dalšího profesního vzdělávání.

 

 

 

Jaké jsou podmínky pro odpočet?

 

Zaměstnanec (poplatník) může odpočet nezdanitelné části základu daně uplatnit po uplynutí kalendářního roku:
 

 

Poplatník s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) může příslušnou částku odečíst od základu daně
v daňovém přiznání, nebo jí může uplatnit jako daňový výdaj, jestliže toto další vzdělávání souvisí s jeho samostatnou činností. Potvrzení o zaplacené zkoušce profesní kvalifikace je v tomto případě povinnou přílohou daňového přiznání.

Nárok na odečet zaniká v případě, že náklady hradil zaměstnavatel, nebo pokud si je OSVČ zahrnula do nákladů.

Podrobnější informace najdete v zákoně č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.