Spolupráce pro budoucnost - aktuální program


13. června 2018 od 9 do 17 hodin

v Administrativním a školícím centru, Cejl 73, Brno (mapa)


Konference Společně pro budoucnost se koná pod záštitou MŠMT a JUDr. Jany Pejchalové, radní JMK v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Po dobu konání konference je vám k dispozici BURZA materiálů, podkladů, zdrojů, informací a příležitostí, které mohou využít poradci (nejen) na školách. Některé pomůcky bude možné na místě zakoupit.

Program konference:


Kontaktní osoba pro dotazy ke konferenci

Mgr. Pavlína Vašátová / M: +420 606 060 243 / E: vasatova@vzdelavanivsem.cz