Centrum vzdělávání všem vybráno do mezinárodní studie

Cedefop (Evropské středisko pro odborné vzdělávání při Evropské Komisi) provádí mezinárodní srovnávací studii o propojování služeb kariérového poradenství s možností uznávání či potvrzování znalostí a dovedností, které získávají lidé různými cestami v průběhu celého života. Ke spolupráci za Českou republiko bylo osloveno Centrum vzdělávání všem.

 

 

 

“Máme radost, že CVV bylo vybráno Cedefopem a koordinátory projektu (rakouská organizace 3s) jako příklad dobré praxe v České republice v poskytování kariérového poradenství a jeho propojování s dalšími službami, jako je správa databáze kurzů,” vysvětlila Milada Stalker, koordinátorka za Českou republiku. Kromě České republiky se projektu účastní ještě šest dalších evropských států (Rakousko, Finsko, Island, Nizozemsko, Polsko a Velká Británie).

Je certifikát jedna z cest jak získat potvrzení dovedností?

Uznat znalosti a dovednosti získané během praxe například vystavením certifikátu o zkoušce a usnadnit tím lidem jejich situaci na trhu práce. I to je téma, nad kterým se studie zamýšlí.

“Propojení uznávání výsledků s poradenstvím se jeví jako klíčové, protože každý by měl mít možnost plně se rozvíjet a být také o této možnosti informován. Velkým tématem je také propojení těchto procesů s dalším profesním vzděláváním,” míní Martin Majcík, metodik dalšího vzdělávání CVV a dodává, že výsledky studie by měly být podnětem pro další kroky v této oblasti a také tvůrce vzdělávací politiky.

Vedoucí jihomoravského Centra vzdělávání všem je Hana Rozprýmová, která v současné době vede tým čtyř desítek odborníků. Orientují se v problematice kariérového poradenství (KP), pracují s cílovou skupinou v rozmezí 14 až 65 let a v jednom z významných projektů se zaměřují především na školy a pedagogy. Principy KP se snaží předávat dál.

“Jsme hrdí, že kombinace našich služeb, které pátým rokem poskytujeme občanům Jihomoravského kraje, zaujala odborníky Cedefop,” vyjádřila vedoucí CVV Hana Rozprýmová s tím, že výsledky umožní srovnání činnosti CVV s ostatními organizacemi v zahraničí.

Studie ukáže různé přístupy k této problematice v Evropě a může posloužit jako inspirace pro ostatní. V průběhu srpna a září 2018 proto probíhá v Centru vzdělávání všem v Brně sběr informací a dat. Vychází z rozhovorů s poradci a z diskusí s klienty v ohniskových skupinách. Výsledná česká zpráva bude využita v mezinárodní srovnávací studii, která bude zveřejněna v příštím roce.