Národní cena kariérového poradenství míří i do Brna – zvláštní ocenění pro CVV

Konference věnovaná kariérovému poradenství, jejímž pořadatelem je Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance, prpojila odborníky několika států. Každoročně je součástí odborného programu také vyhlášení výsledků soutěže Národní cena kariérového poradenství.  V roce 2014 jednu z Cen obdrželo i Centrum vzdělávání všem. Letos ji doplnilo o uznání za vzdělávání pedagogů v kariérovém poradenství.

„Mám radost a je to motivující. Ocenění je impulsem pro nás do další práce a také poděkováním za práci všech lidí, kteří na projektu spolupracují,“ vyjádřila spokojenost Dana Sklenářová, metodička klíčové aktivity "Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství" projektu KaPoDaV. Právě tento projekt letos Centrum vzdělávání všem přihlásilo do soutěže. Jeho realizace byla zahájena v listopadu 2017 a činnosti potrvají kontinuálně do října 2020. „Předpokládáme udržení aktivit i po ukončení tohoto období. Cílem je rozvíjet profesní kompetence pedagogů v oblasti kariérového poradenství a tím zvyšovat jeho úroveň na základních, středních a vyšších odborných školách v Jihomoravském kraji,“ doplnila záměr projektu Sklenářová.

Zázemí pro výměnu zkušeností a metodická podpora

Základní ideou projektu je poskytnout dlouhodobé a intenzivní provázení, podporu sdílení a vzájemného učení, posílení pedagogů v jejich roli kariérových poradců a jejich expertízy a zajistit síťování a spolupráci jak mezi jednotlivci, tak mezi organizacemi. Právě síťování je jedním z důvodů, proč je o konferenci mezi odborníky zájem.

„V rámci konference se nám také podařilo navázat užitečné kontakty. Je to příležitost propojovat jednotlivce, ale především organizace, které se věnují podobně jako CVV kariérovému poradenství. Můžeme například konzultovat již vytvořené metodiky s odborníky z jiných krajů a vzájemně se inspirovat.  Otvírá se nám i možnost zahraniční spolupráce,“ ocenila konferenci a vyhlášení Národní ceny Pavla Frňková, specialistka kariérového poradenství zmíněného KaPoDavu, který získal uznání.

Za pedagogy do jihomoravských škol

Dobrou praxi kariérového poradenství lze podle Centra Euroguidance nalézt ve školách všech typů, na úřadech práce, v regionálních poradenských centrech i organizacích působících v oblasti vzdělávání dospělých. Pořadatel soutěže obdržel a vyhodnotil 32 příspěvků od poskytovatelů služeb kariérového poradenství. Aktivita, s níž letos CVV vstoupilo do soutěže, navazuje na dlouhodobou činnost týmu  v podpoře kariérového poradenství ve školách a síťování v rámci regionu a zároveň reaguje na potřeby identifikované v rámci KAP Jihomoravského kraje.

„Během několikaleté předchozí realizace zážitkových workshopů pro žáky jihomoravských škol jsme dospěli k poznání, že více než žáky, je třeba podporovat v oblasti kariérového poradenství  pedagogy. Bude to mít příznivý dopad pro klienty (v tomto případě žáky) mnohem větší,“ vysvětlila podstatu projektu Sklenářová.

Pedagogům, kteří vykonávají ve školách kariérové poradenství, představuje projekt takový pohled na roli poradce, který přináší posun od jeho expertní role ke spolupracující formě práce s žákem. Podporujeme pedagogy v tom, aby dali žákům možnost rozvinout své potřeby, umožnili jim hledat vlastní cesty a přebírat zodpovědnost za svůj život.


Centrum vzdělávání všem je členem Národního poradenského fóra, spolupracuje s Centrem Euroguidance, Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, Info Kariérou a s dalšími organizacemi v ČR.  V současné chvíli vzniká neformální platforma kolegů a kolegyň, podílejících se na rozvoji kariérového poradenství v některých krajích, spolupracujících na implementačních projektech KAP, s cílem vzájemně se podpořit a společně se učit.