Personalistika - jak zažít pohovor z druhé strany

Personalista se stará o plánování a vedení personální práce v organizaci, tvoří vnitřní předpisy a pracovně právní dokumenty dané organizace, zajišťuje nábory, přijímání a propouštění zaměstnanců, vyřizuje pracovně právní záležitosti ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů, vede personální evidenci, spolupracuje při nastavení a vedení systému hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců, a také při analýze vzdělávacích potřeb, která vede k zajišťování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.

 

Jaké vzdělání potřebuji?

Pro výkon povolání personalisty existuje několik cest:

1. Studium střední školy

Vhodnou přípravu na výkon této pozice poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Lze využít alternativy a to střední vzdělání s maturitou či vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání, případně vyšší odborné vzdělání v oboru administrativa.

2. Profesní kvalifikace

Povolání personalista je vymezeno v Národní soustavě kvalifikací, kde je také uvedeno, jaké schopnosti a dovednosti jsou potřeba pro úspěšné složení zkoušky (kvalifikační standard), a také témata, ze kterých se bude skládat závěrečná zkouška (hodnoticí standardy). K vykonání zkoušky je zapotřebí autorizovaná osoba (instituce), jejichž seznam je veřejný na výše uvedeném odkaze.

Pro přípravu ke zkoušce je vhodné využít rekvalifikačního kurzu, který samotnou profesní zkoušku obsahuje.

3. vysokoškolské vzdělání

Poslední možností, jak rozvinout kariéru personalisty, je studovat na vysoké škole obor, který s tímto povoláním souvisí. První z možnotí je obor Andragogika (ta se však spíše zaměřuje na oblast vzdělávání), dále se nabízí obory Perosnální management či Řízení lidských zdrojů.


Kde mohu pracovat?

Personalista získá uplatnění v jakékoli firmě, která zaměstnává větší počet pracovníků. Pracuje na personálním oddělení na pozici, odpovídající jeho zkušenostem a schopnostem. V posledních letech je poptávka po personalistech vysoká, avšak ve většině případů je vyžadována doložitelná praxe.


Kdo pořádá kurzy v Jihomoravském kraji?

Středisko vzdělávání s.r.o.

CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ Počítačová služba s.r.o.

ADVERS Consulting, s.r.o.

Orange Academy s.r.o.