Správce sítí - do světa informačních technologií

Náplň práce

Správce nastavuje parametry počítačových sítí tak, aby zajistil funkčnost a bezpečnost provozu výpočetních systémů v organizaci. Nastavuje, monitoruje a diagnostikuje počítačové sítě, zajišťuje antivirovou ochranu, detekuje chyby, stará se o zálohy, vede příslušnou dokumentaci. V některých případech může být správce sítě současně správcem operačních systémů, k této pozici se však vztahují jiné kvalifikační požadavky.

 

 

Jaké vzdělání potřebuji?

1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ačkoli střední vzdělání není tou nejvhodnější přípravou pro výkon tohoto povolání, existují školy, které poskytují potřebné znalosti, a to střední školy s maturitou v oboru výpočetní technika.

2. Vyšší odborné vzdělání

Vhodné studium pro výkon správce sítí je vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie, případně také v oboru aplikovaná elektronika či výpočetní technika.

3. Bakalářský studijní program

Doporučenou přípravu poskytují bakalářské studijní programy oborů informatika, elektrotechnika a informatika, aplikovaná informatika, systémové inženýrství a informatika, inženýrská informatika.

4. Profesní kvalifikace

Povolání správce sítí v malých a středních organizacích je vymezeno v Národní soustavě kvalifikací, kde je také uvedeno, jaké schopnosti a dovednosti jsou potřeba pro úspěšné složení zkoušky (kvalifikační standard), a také témata, ze kterých se bude skládat závěrečná zkouška (hodnoticí standardy). K vykonání zkoušky je zapotřebí autorizovaná osoba (instituce), jejichž seznam je veřejný na výše uvedeném odkaze.

Pro přípravu ke zkoušce je vhodné využít 200 hodinového kurzu.


Kurzy v Jihomoravském kraji poskytují:

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Eduschool s.r.o