Z Pardubic do Brna za inspirací o kariérovém poradenství

Jsme rádi, že za námi přijíždí odborníci na kariérové poradenství i z jiných koutů České republiky. Proč? Pro inspiraci. Rádi ji předáváme, ale také se rádi necháme inspirovat.

“Hlavní cíl stáže vidím především v navázání kontaktů s těmi, kteří se zabývají kariérovým poradenstvím. Dále pohled do jejich přímé praxe a materiálů, které používají a s nimiž pracují,” říká kariérová poradkyně Monika. Do CVV přijela na pracovní stáž společně s kariérovým poradcem kolegou Petrem. Jako důležité vnímá poznat i způsob prezentace organizace navenek. A tady je. Krátká zpráva jako ohlédnutí za jejich několikadenní návštěvou u nás.

 

"Pro mě je cílem především načerpat co nejvíce informací o realizaci kariérového poradenství v Brně. CVV, které nabízí podobné portfolio služeb jako naše organizace, může být pro nás velkou inspirací. Samozřejmě také chceme čerpat ze zkušeností kolegů v kariérovém poradenství,” říká Petr, kterého zaujalo lidsky příjemné a přátelské prostředí CVV. Monika dále ocenila neformální přesto velmi profesionální přístup poradců CVV ke klientům.

Oba se shodují na tom, že kariérové poradenství je celoživotní proces, ve kterém je potřeba se orientovat a že otevírá nové možnosti.

I my děkujeme za sdílení Centru celoživotního vzdělávání - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje a Mgr. Monice Dvořáková, Ph.D., kariérové poradkyni a Bc. Petru Mináři, kariérovému poradci.