Další vzdělávání – cesta pro školy, firmy i jednotlivce

Jak mohou firmy vzdělávat zaměstnance a co mohou nabídnout školy

Jste stabilním zaměstnavatelem, máte technologie, vyškolené pracovníky a podporujete profesní rozvoj svých zaměstnanců? Už jste je zapojili do dalšího vzdělávání? Že je to ve vašem oboru složité? Napadlo vás, že můžete spolupracovat i se střední školou z okolí? Třeba pokud jste právě do vašich řad přijali motivovaného uchazeče, a potřebujete ho zaučit. Využijte nabídku školení nebo prostory a vybavení škol.

 

 

Seznamte se s problematikou dalšího vzdělávání tak, jak ji řeší projekt KaPoDaV Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211. Pod tímto názvem může veřejnost čerpat rady a tipy, školy praktické návody a firmy zase informace, jak realizovat další profesní vzdělávání pro dospělé.

Ukázková spolupráce jihomoravských firem se školami

Projekt KaPoDaV, který je přibližně v polovině, řeší spolupráci dvanácti středních škol v Jihomoravském kraji, napříč obory. Na projektu spolupracuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu prostřednictvím Centra vzdělávání všem. Realizaci aktivit podpořily i další subjekty, například Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s hospodářskými komorami z Jihomoravského kraje.

„Existují firmy, kterým na vzdělávání svých pracovníků záleží. Podařilo se nám propojit nejednu firmu s konkrétní školou, a to je důkazem, že vzdělávání dospělých tímto způsobem není nereálná představa,“ říká Ilona Staňková, specialista projektu dalšího vzdělávání v Centru vzdělávání všem.

„Snažíme se využívat možnosti proškolení stávajících zaměstnanců v oborech Technik zařízení budov a Elektromechanik pro chladírenskou techniku. V této chvíli přímo náš zaměstnanec absolvuje dvouletý obor,“ potvrzuje zájem o tuto formu vzdělávání manažerka lidských zdrojů jihomoravské firmy zabývající se komplexním řešením v oblasti vzduchotechniky. Jejich firma spolupracuje se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová, příspěvková organizace. Podobné zkušenosti má i výrobní ředitel společnosti vyrábějící rozvaděče. Tady se zase pustili do spolupráce se Střední školou elektrotechnickou a energetickou Sokolnice, příspěvková organizace. „Jsou naším dlouhodobým partnerem v oblasti rekvalifikací, díky nim získává naše firma zaměstnance s potřebnou kvalifikací. V případě zájmu také nabízíme studentům možnost absolvovat u nás praxi v oboru elektro,“ chválí si propojení firma/škola ředitel.

Další vzdělávání – cesta pro školy, firmy i jednotlivce

Další vzdělávání zaměstnanců je stále více v oblibě i z toho důvodu, že firmy mají zájem i o zaměstnance, kteří často přichází z jiného oboru a stojí o proškolení. To je okamžik, kdy firma volí možnost dalšího vzdělávání u jiného subjektu, například střední školy z okolí.  

„Naše partnerství se Střední školou Brno, Charbulova, příspěvková organizace probíhá v oblasti profesního vzdělávání dospělých, kdy mají pracovníci možnost absolvovat na škole kurzy profesních kvalifikací, aby následně získali výuční list. Kvalitní spolupráce se školou se také orientuje na absolventy oboru Řezník – uzenář, kteří ve firmě našli uplatnění,“ uvádí další příklad ředitel firmy na zpracování masa, která si pro spolupráci vybrala Střední školu Brno, Charbulova, příspěvková organizace.

Centrum vzdělávání všem – pomoc odborníků na další vzdělávání

To je příklad firem, kde spolupráci se středními školami již nějakým způsobem realizují. Co ale firmy, které s tímto typem vzdělávání zkušenosti nemají? Fakt, že mnohdy netuší, kam se obracet v případě proškolení svých pracovníků a že nemusí vzdělávání probíhat mimo region, potvrzuje i Martin Majcík, metodik dalšího vzdělávání Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, které prostřednictvím Centra vzdělávání všem realizuje část projektu KaPoDaV.

„Potvrzuje to i průzkum, který jsme realizovali před samotným zahájením projektu. Ukázal, že skoro polovina z dotázaných nemá povědomí o nabídce dalšího vzdělávání středních škol, částečné povědomí má 40 procent,“ nastínil výsledky Martin Majcík s tím, že velmi malé procento zasvěcených firem se dalo očekávat.

 

Co znamená podpora dalšího vzdělávání

 

S čím CVV pomáhá školám

 

Co školy mohou nabízet – proč to využívat

 

A Vy?

Komplexnější informace o KaPoDaVu naleznete na stránkách vzdelavanivsem.cz. Vedle dalšího vzdělávání, o kterém hovoří předchozí text, se zaměřuje také na oblast zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství na základních a středních školách. Součástí realizace této části projektu jsou modelové programy, konference, setkávání pedagogů v rámci skupinové a individuální podpory včetně tvorby materiálů a příruček realizují pracovníci Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o.


V případě Vašeho zájmu kontaktujte specialistu dalšího vzdělávání Ilonu Staňkovou

tel.: 601 344 241, stankova@vzdelavanivsem.cz.