Celoživotní učení na pozitivní vlně

Pro vás, kteří jste s námi 12. června nemohli být na konferenci o kariérovém poradenství, přinášíme téma přednášky "Celoživotní učení na pozitivní vlně", Mgr. Lukáš Vlček Lukáš Vlček, ředitel InfoKariéra.cz. Přednáška plná otevřených otázek a minimálně jedné odpovědi.

 

 

 

➡️ Proč v Info Kariéře věříme, že inspirace pozitivní a humanistickou psychologií má v kariérovém poradenství smysl?

➡️ Jak náš přístup odpovídá požadavkům různých cílových skupin a rychle se měnícího světa?

➡️ Proč je "normální" učit se a nikdy nepřestávat?

➡️ Jaký je recept na šťastný a spokojený život?


Projekt “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU a MŠMT.  Projekt je realizován Jihomoravským krajem, kdy část projektu týkající se kariérového poradenství a dalšího vzdělávání realizuje JCMM jako partner projektu.