Propojení klasického a alternativního vzdělávání

V dětství je naprosto zásadní, mezi jakými lidmi se pohybujeme a co oni nám o nás dávají za zprávy, říká Květa Oakland, absolventka waldorfské základní školy. 

 

 

 

 

Pro vás, kteří jste s námi 12. června nemohli být na konferenci o kariérovém poradenství, přinášíme téma přednášky "Touha po poznání a probuzení vnitřní motivace".

 


Projekt “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU a MŠMT.  Projekt je realizován Jihomoravským krajem, kdy část projektu týkající se kariérového poradenství a dalšího vzdělávání realizuje JCMM jako partner projektu.