Brno poprvé součástí celosvětové konference IAEVG

Jedna z největších celosvětových konferencí, při níž budou prezentovány různorodé vědecké výzkumy a světové trendy v oblasti kariérového rozvoje ve světě i u nás se těší na svůj start. 43. ročník konference IAEVG proběhne v Brně a Bratislavě 9. - 13. září 2019. Tématem bude “Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost.”

 

 

 

Konference je určena kariérovým poradcům, odborníkům, VŠ pedagogům i studentům, pracovníkům ve státní správě a dalším zájemcům o oblasti kariérového rozvoje. Podíl na organizaci celosvětové konference mají české i slovenské centrum Euroguidance, české a slovenské sdružení pro kariérové poradenství a organizace JCMM.

 “Je to příležitost inspirovat se tím nejlepším ze zahraničí. Ukázat světu dynamiku naší profesní komunity se vyskytne jednou za generaci. Věřím, že zanechá na slovenské a české scéně kariérového poradenství trvalou stopu,” míní Štefan Grajcár, místopředseda Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK). 

„Přínosem samotné konference je určitě prohlubování v tématu kariérového rozvoje. Sjedou se významné světové osobnosti z oboru, z akademické sféry, ale samozřejmě i kariéroví poradci z praxe. Je to příležitost nasbírat nové kontakty, informace a poznatky z různých zemí, inspiraci pro vlastní práci a profesionální rozvoj,“ doplnila Martina Milotová, koordinátorka kariérového poradenství JCMM, z. s. p. o. 

První část programu organizovaná v Brně 9. – 10. září 2019 

Studijní návštěvy IAEVG 9. září 2019

Poskytnou příležitost dozvědět se víc o kontextu a podobě kariérového poradenství v prostředí střední Evropy. Příležitost potkat se s příklady dobré praxe v ČR a navštívit organizace oceněné Národní cenou kariérového poradenství (JCMM/Centrum vzdělávání všem, Agapo, MUNI, Celzus, IQ Roma Servis…). 

„Studijní návštěvy jsou skvělé především v tom, že si vybírám instituci, která je pro mne zajímavá – VŠ, neziskové organizace v Brně poskytující KP, Úřad práce apod. Podívám se do prostor, seznámím se s týmem a mám možnost buď projít organizovaným programem, pokud si připraví hostitelé, nebo prostě jen nasdílíme, jak se to v dané organizaci dělá,“ nastínila Martina Milotová, jak může vypadat studijní návštěva. 

Globální Sympozium IAEVG 10. září 2019

Sympózium bude zaměřené na roli komunity v kariérové poradenství v rozvoji národních poradenských systémů.

Více informací o konferenci, sympoziu a dalším doprovodném programu na stránce akce https://iaevgconference2019.sk/

 

PR, marketing JCMM veronika.hollerova@jcmm.cz