Brno přivítalo účastníky celosvětové konference

 

 

 

 

 

 

Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost je tématem mezinárodního setkání IAEVG, které bylo zahájeno v Brně v pondělí 9. září 2019. Při pracovním setkání Rady IAEVG (Board of Directors) v sídle Krajského úřadu JMK byl potvrzen nově zvolený prezident IAEVG Gert Van Brussel z Holandska a stanoveno nové složení rady na další období.

„Přijíždíme do regionu, kde můžeme být v kontaktu s lokálními poskytovateli kariérového poradenství, mezi které patří subjekty podporované krajem, univerzity a další organizace. Každý region má svá specifika. V ČR vnímáme především propojování mezi organizacemi,“ vyjádřil prezident IAEVG Gert Van Brussel.

Konference je určena kariérovým poradcům, odborníkům, VŠ pedagogům i studentům, pracovníkům ve státní správě a dalším zájemcům o oblast kariérového rozvoje. Prezentovány budou vědecké výzkumy a nejnovější světové trendy.

„Karierové poradenství pro inkluzivní společnost je velice aktuální téma nejen pro naše krajské vzdělávací instituce. Je to výzva, kterou ale není úplně snadné uchopit, a proto je výměna zkušeností na mezinárodní úrovni velmi prospěšná,“ uvedla Jana Pejchalová, radní JMK.

Podíl na organizaci celosvětové konference mají české i slovenské centrum Euroguidance, české a slovenské sdružení pro kariérové poradenství a JCMM, z. s. p. o.

“Jsme organizace, která podporuje děti, studenty i dospělé. Rádi se inspirujeme v zahraničí a také můžeme být příkladem toho, jakým způsobem se dá aplikovat kariérové poradenství v praxi na světové úrovni. Ročně tak pomáháme mnoha stovkám lidí řešit jejich profesní rozvoj,” vyjádřil Miloš Šifalda, ředitel JCMM, z. s. p. o.