Well being po Finsku

Finské zkušenosti s kariérovým poradenstvím představila na konferenci pořádané JCMM, z. s. p. o. Silvie Pýchová, spoluzakladatelka Centra kompetencí, lektorka metody CH – Q, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání, o.s.

 

 

 

Pro vás, kteří jste s námi 12. června nemohli být na konferenci o kariérovém poradenství, přinášíme finské zkušenosti s kariérovým poradenstvím. 

Pokud se zajímáte o téma kariérové poradenství, ohlédněte se za konferencí v dalších audio inspiracích.

#kapodav #konferenceokarierovemporadenstvi


Projekt “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU a MŠMT.  Projekt je realizován Jihomoravským krajem, kdy část projektu týkající se kariérového poradenství a dalšího vzdělávání realizuje JCMM jako partner projektu.