Proč je cool mít skauta v CVčku

Kompetence důležité pro profesní kariéru i osobní život jsou získávány také mimo formální vzdělávací systém. Nahlédněte do zákulisí největší české organizace pracující s dětmi a mládeží a podívejte se, jak pomáhá vychovávat zaměstnance žádané na pracovním trhu.

 

Pro vás, kteří jste s námi 12. června nemohli být na konferenci o kariérovém poradenství, přinášíme inspirativní pohled skauta Viktora Víti Kulhavého, kariérové poradece JCMM, z. s. p. o.

Pokud se zajímáte o téma kariérové poradenství, ohlédněte se za konferencí v dalších audio inspiracích.

#kapodav #konferenceokarierovemporadenstvi


Projekt “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU a MŠMT.  Projekt je realizován Jihomoravským krajem, kdy část projektu týkající se kariérového poradenství a dalšího vzdělávání realizuje JCMM jako partner projektu.