Assessment pro účastníky Brno Ph.D. Talent

 

 

 

 

 

 

Jihomoravské centruma pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. (JCMM) připravilo opakovaně možnost vyzkoušet si nanečisto jednu z forem výběrového řízení, tzv. Assessment centrum (AC). Díky službám kariérového poradenství Centra vzdělávání všem si  účastníci vyzkoušeli modelové situace, ukázky týmové spolupráce, diagnostika formou různých testů, pohovory nebo představení ostatních kandidátů.

Podoba této specifické formy výběrového řízení se liší. Dá se na ni předem připravit? Co při AC mohu zažít? Na co se zaměřit? Marcela Leugnerová pracuje na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S výběrovými řízeními má zkušenosti i ve firmách. Zhostila se už počtvrté role hlavního hodnotitele.

Vyzkoušejte si Assessment centrum v bezpečném prostřední JCMM

 

Jste vědec, student, pedagog, zajímate se o kariérové poradenství, ať už jako výchovný poradce, kouč nebo jako klient? Projděte si jednotlivé programy JCMM.